forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AJANS PRESS, SOSYAL MEDYAYI DA TAK?P ETMEYE BA?LADI

Aktif .

Ajans Press bu aydan itibaren sosyal medyay? da takip alt?na ald?...

Sosyal Medyan?n neminin h?zla artmas? zerine, Temmuz 2011 itibariyle Twitter, Facebook, Friendfeed, Youtube, Google Buzz gibi sosyal payla??m a?lar?nda ?kan yaz? ve gr?leri e?zamanl? takip ederek, Sosyal Medya Takibini hayata geiren medya takip ?irketi Ajans Press, ?irket ve markalar?n tketici e?ilimlerini takip ederek m?terilerine uygun stratejiler geli?tirmelerine katk?da bulunuyor.

Sosyal Medyaya hakimiyet ileti?im stratejilerine yn veriyor

Ajans Press Ynetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali zkan, Sosyal Medyan?n nemi art?k herkes taraf?ndan kabul ediliyor. nk burada ?kan bir gr? ok k?sa zamanda binlerce insan taraf?ndan payla??labilir hale geliyor. Olumsuz bir konu olunca da etkisi do?al olarak katlanarak byyor. Payda?lar?m?za sundu?umuz Sosyal Medya Takibi, olas? kriz ynetimini ba?ar?l? bir ?ekilde nlemeleri ve markalar?n?n itibar? ile ilgili ortaya ?kabilecek sorunlar? an?nda nlemelerine fayda sa?l?yor. Sosyal Medya Takibiyle payda?lar?m?z, markalar? hakk?nda yaz?lan olumlu veya olumsuz yorumlar?, haberleri, tart???lan konular? ve payla??mlar? anl?k olarak takip edebiliyor; rnlerini, rakiplerini, sektrdeki yenilikleri grp kendi marka ve rnleri hakk?nda alg?, gr? ve yorumlar? gzlemleyebiliyorlar. dedi.

Sosyal Medya zerindeki ileti?imin h?z? ve de?i?tirici etkisinin nemini vurgulayan zkan, haberdar olma ve karar verme prosedrndeki gecikmelerin olas? krizlere sebebiyet verebilece?ini ve Sosyal Medyaya hakimiyetin ileti?im stratejilerine yn veren ve marka itibar?n? ykseltebilen bir f?rsat oldu?unu dile getirdi.

zkan, Sosyal Medya Takip program?n? Ajans Press bnyesinde, tamam? Trk yaz?l?m mhendislerinin hayata geirdi?ini ilave etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri