forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

newsoftheworld?ngiltere'de giderek büyüyen telekulak skandal?n?n kilit tan?klar?ndan, kapat?lan News of the World gazetesinin eski muhabiri Sean Hoare ölü bulundu.

 


Polis, Sean Hoare'nin ölüm nedeninin henüz belirlenemedi?ini, ancak olay?n ?üpheli bir ölüm olarak görülmedi?ini söylüyor.

Hoare, önce New York Times'a ard?ndan da BBC'ye yasad??? telefon dinleme uygulamalar?n?n gazetede çok yayg?n oldu?unu ve eski genel yay?n yönetmeni Andy Coulson'?n çal??anlar? ?öhretli isimlerin telefonlar?n? dinlemeye te?vik etti?ini söylemi?ti.

Andy Coulson, skandal?n kilit isimlerinden.

Gazeteden ayr?ld?ktan sonra Ba?bakan David Cameron'?n dan??manl??? görevine getirilmi?, ancak daha sonra istifa etmek zorunda kalm??t?.

Cameron da hem Coulson'? i?e ald??? için hem de Murdoch grubunun yöneticileriyle yak?n ili?kileri nedeniyle yo?un ele?tiri alt?nda.

Coulson, telefon dinleme talimat? verdi?i iddialar?n? reddediyor.

Hoare ise, Coulson'un bu savunmas?n? ''tamamen bir yalan'' olarak nitelemi?ti.
Sun'?n sayfas?na korsan sald?r?s?

Öte yandan, Murdoch'un sahibi oldu?u Sun gazetesinin internet sitesi dün gece internet korsanlar?n?n sald?r?s?na u?rad?.

Kendilerine Lulz Security ad?n? veren grubun üstlendi?i sald?r?da, sayfaya girenler sahte bir Sun logosu alt?nda man?etten yer alan Rupert Murdoch evinin bahçesinde ölü bulundu?u haberinin yer ald??? sayfaya yönlendiriliyor.

Sun gazetesi, korsanl?k olay?yla ilgili sorulara geli?meden haberdar oldu?unu aç?klamakla yetindi.

BBC Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri