forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

W?K?LEAKS S?BER SALDIRIYA U?RADI...

Aktif .

ET?KETLER:wikileaks
wikileaks_wikiABD hükümetinin diplomatik yaz??malar?n? yay?mlayan Wikileaks adl? internet sitesinin siber sald?r?ya u?rad??? aç?kland?.

 

Twitter üzerinden aç?klama yapan Wikileaksyöneticileri, internet sitesinin dün gece geç saatlerde bir siber sald?r?n?n hedefi oldu?unu söylediler. 

"Wikileaks.org ?u anda sald?r? alt?nda" diyen site yönetimi, sitenin yedeklendi?ini ancak buna ra?men baz? kullan?c?lar?n siteye girmekte zorluk çekti?ini bildirdi.

ABD'nin gizli diplomatik yaz??malar?n? geçen y?l bölümler halinde yay?mlamaya ba?layan Wikileaks, bu y?l da bu belgeleri s?zd?rmaya devam etti. Ancak azalan medya ilgisi nedeniyle, sitenin kurucusu Julian Assange ve di?er yöneticilerin "hayal k?r?kl???" içinde oldu?u belirtiliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri