forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

W?K?LEAKS GUARD?AN GAZETES?'YLE MAHKEMEL?K OLDU...

Aktif .

wikileaks_yenimedyaWikileaks, Guardian gazetesini, yay?mlad??? gizli yaz??malara editoryal müdahalede bulundu?u gerekçesiyle mahkemeye ta??yor.

 


ABD D??i?leri Bakanl???'n?n gizli yaz??malar?n? yay?mlamas?yla gündemden dü?meyen Wikileaks, Guardian'? belgeleri elden geçirmeden, ham ?ekliyle yay?nlad??? gerekçesiyle suçluyor. 


Wikileaks, "Güvenlik tehdidi olu?turaca??" gerekçesiyle, belgelerde geçen baz? isimlerin ve bilgilerin üzerlerini karartarak yay?na vermi?ti. Twitter'dan Wikileaks ad?na yap?lan aç?klamada, "Guardian'dan bir gazeteci, daha önce tespit edilememi? bir ihmal yâhut da kötü niyetle, Wikilieaks'in cablegate'le ilgili ?ifresini yay?nlad?. D??i?leri Bakanl???'n? konuyla ilgili olarak bilgilendirdik ve yasal giri?im ba?latt?k" denildi. 


Guardian gazetesi ise, iddialar? reddederek, muhabirinin Wikileaks ar?ivi için ?ifre yay?mlamad???n? bildirdi. Wikileaks'in gizli yaz??malar?, Guardian, New York Times gibi dünyan?n önde gelen gazetelerinde yay?mlanarak, kamuoyuna duyurulmu?tu. 


Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ise 16 Aral?k 2010 tarihinden bu yana ?ngiltere'nin do?usundaki Suffolk'da ev hapsinde tutuluyor. 40 ya??ndaki Assange'?n ?sveç'e iade karar?n? temyize götürdü?ü dava süreci Temmuz ay?nda sona ermi?ti. Londra'daki Yüksek Mahkemenin temyiz duru?mas?na ili?kin karar?n? bu ay içinde aç?klamas? bekleniyor.


http://www.eurovizyon.co.uk/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri