forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

el_cezire
Yay?n hayat? için geri say?m? sürdüren ve haz?rl?klar?na devam eden El Cezira Türk, 14 y?ld?r ?hlas Haber Ajans?'nda görev yapan ?HA Genel Müdür Yard?mc?s? ?lyas K?l?çaslan'?  D?? Bürolar Sorumlusu olarak transfer etti. 

1970 y?l?nda Afyon'da do?an ?lyas K?l?çaslan Marmara Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler mezunu. 1997'de Yurtiçi Pazarlama Müdürü olarak göreve ba?layan K?l?çaslan, ?HA'n?n uyduya geçmesiyle birlikte ulusal ve bölgesel kanallar?n abonelik i?lemlerini yürüttü. 1999 y?l?nda Uluslararas? Operasyonlar ve Pazarlama müdürü olan  K?l?çaslan o tarihten itibaren ajans?n görüntülerinin yabanc? kanallara sat???, canl? yay?n araçlar?n yönetimi ve pazarlamas?n? yapt?. Irak sava??n?n ard?ndan bir süre Ba?dat'ta çal??t?. 2006 y?l?nda Uluslararas? Haber ve Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? oldu. Bu dönemde ?HA'n?n yutd??? haberlerini de yöneten Ilyas K?l?çaslan, uluslararas? televizyonlara yönelik ingilizce yay?nlanan IHAVIDEONET servisinin de sorumlusuydu.

Sudan Devlet Ba?kan? Ömer El Be?ir, Irak Ba?bakan? Maliki ve Ürdün Prensi Hasan ile röportajlar gerçekle?tiren K?l?çaslan 2009'da Washington'daki geçici görevi s?ras?nda, ?HA bürosunun yeniden yap?land?rd? ve Obama yönetiminin ilk aylar?n? da takip etti.

Geçti?imiz y?l ajans?n Amerikal? Genel Koordinatörü Thomas Bonifield taraf?ndan ?? Geli?tirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? olarak tayin edilen K?l?çaslan evli ve iki çocuk babas?.

Ilyas K?l?çaslan Al Jazeera Türk'de D?? Bürolar?n yönetiminden sorumlu olacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri