forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CHP'L? VEK?L TV VE GAZETE KURUYOR...

Aktif .

gazete_tiraj
CHP Kahramanmara? Milletvekili Durdu Özpolat’?n sermayedar oldu?u, Gazeteci - Yazar Merdan Yanarda?’?n ise Genel Koordinatörlü?ü’nü üstlendi?i gazete ve TV kadrosunu olu?turmaya ba?lad?.

Gercekgundem.com'un haberine göre, CHP Kahramanmara? Milletvekili Durdu Özpolat’?n sermayedar oldu?u, Gazeteci - Yazar Merdan Yanarda?’?n ise Genel Koordinatörlü?ü’nü üstlendi?i gazete ve TV, kadrosunu olu?turmaya ba?lad?. Ad?n?n "YURT" olmas? kesinle?en gazeteyi Arslan Bartu’nun yönetece?i ö?renildi.

?stanbul ’un Be?ikta? ?lçesi’nin Fulya semtinde merkez büroyu kuran ve haz?rl?klara ba?layan Genel Koordinatör Merdan Yanarda?, gazete ve TV’nin ayn? binada yay?n yapabilmesi için teknik alt yap?y? haz?rlatt?. Ard?ndan ise kadro çal??mas? ba?lad?. Yanarda?, ad?n?n YURT olmas? kesinle?en TV ile gazete için ilk kadrolarla da anla?t?.
Ekim ay?n?n ilk günlerinde ç?kmas? planlanan YURT Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmenli?i için Arslan Bartu ile el s?k???ld?. Gazetenin Haber Müdürlü?ü’ne Cengiz Erdinç, Yaz? ??leri Müdürlü?ü’ne ?dris Adil getirildi.

Ayd?nl?k Gazetesi Haber Koordinatörü Hicran Aygün ile Ayd?nl?k Muhabiri Berivan Tapan da YURT Gazetesi’ne geçti.  Aygün’ün yaz? i?lerinde çal??aca?? ö?renildi. Berivan Tapan ise Editör olarak i?e ba?lad?. YURT Gazetesi’nin, Ahmet Raval? ile Tansel Tüzün’ü de kadrosuna katt??? belirtildi.

Öte yandan, YURT Gazetesi’nin yay?n hayat?na ba?lamas?n?n ard?ndan, ayn? isimle bir de TV kanal?n?n izleyiciyle bulu?aca?? ifade edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri