forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Dnyan?n sayg?n gazetecilik rgtlerinden Uluslararas? Gazeteciler Merkezi (ICFJ), Trkiyeli gazetecilere 'ara?t?rmac? habercilik' kursu veriyor. Dnya ap?nda kaliteli ve ba??ms?z gazetecili?i yayg?nla?t?rmak amac?yla mesleki e?itim programlar? dzenleyen ICFJ'nin internet zerinden verece?i kursa ba?vurular 17 Haziran'da ba?lad?.

Kr amac? gtmeyen bir kurulu? olan ICFJ'nin 'Ara?t?rmac? Habercili?e Giri?' ba?l?kl? kursu, gazeteci Alev Er taraf?ndan verilecek. Ba?vuru tarihi 17 Temmuz'da sona erecek olan cretsiz kurs, 7 A?ustos'tan 18 Eyll'e dek srecek.
ICFJ'nin Latin Amerika'dan ?ran'a, Arap dnyas?ndan Afrika'ya kadar pek ok blgede yrtt? bu kurs, alan?ndaki en yetkin e?itim programlar?ndan biri say?l?yor.
Kursun mfredat?nda ara?t?rmac? habercili?in temellerinin yan? s?ra, etkin internet aramas?, etkili rportaj teknikleri ve resmi kay?tlar?n kullan?m? gibi ok e?itli konular yer al?yor. Ba?vurular bilgisayar kullanabilen, Trke konu?an ve en az bir y?l mesleki tecrbeye sahip btn gazetecilere a?k.
Ba?vuru iin:
1. http://e-learn.icfj.org adresine giriniz.
2. Ba?vuru ba?lant?s?na t?klay?n?z.
3. Ya "Create new account" ba?lant?s?na ya da e?er geri dnen bir kullan?c?ysan?z "Login" ba?lant?s?na t?klay?n?z.
4. Kay?t formunu tamamlay?n?z.
4. E-postan?z? kontrol edip hesab?n?z? do?rulay?n?z.
6. Giri? yap?p kurs ba?vuru formunu tamamlay?n?z.
Ba?vuru konusunda daha fazla bilgi veya destek iin ?u adresten Murat Uyurkulak ile temasa geilebilir: uyurkulak@gmail.com
ICFJ'nin verdi?i di?er online kurslar hakk?nda bilgi edinmek iin ?u adres ziyaret edilebilir:

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri