forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

van_depremiTürkiye’de Van’da meydana gelen depremin ard?ndan Twitter’da  Ahmet Tezcan ile Kanal 7 Anchormani Erhan Çelik’in ba?latt??? “EvimEvindirVan” kampanyas?na sosyal medya takipçileri büyük ilgi gösterdi.

 

Van depreminde evsiz kalan vatanda?lar için Gazeteci Ahmet Tezcan’?n ba?latt??? Kanal 7 Anchormani Erhan Çelik’in haberhan@hotmail.com adresiyle destek verdi?i “EvimEvindirVan” kampanyas? sosyal medyada ve tüm dünyada büyük ilgi gördü.

Çelik’in depremde evsiz kalanlara evlerini açmak için gönderdi?i mesaja 17 bin dolay?nda yard?m daveti geldi. Ba?lat?lan “EvimEvindirVan” Twitter hesab?na çok say?da ba?vuru yap?l?yor. Hesab?n ortaya ç?kmas? üzerine saatler içerisinde çok say?da yard?m e-maili gönderildi. Yard?m etmek isteyenlerin ve evlerini açmak isteyen yard?mseverlerin listesi gazeteci Erhan Çelik’in deste?iyle ?stanbul Afet Koordinasyon Merkezi taraf?ndan tutulmaya ba?land?.

Erhan Çelik’in ayn? zamanda GSM ?irketlerini yard?ma ça??rmas? GSM ?irketlerini harekete geçirdi ve deprem bölgesinde bedava mesajla?ma ve konu?ma hakk? tan?nmas?n? sa?lad?. Bunun yan?nda Facebook hesaplar?ndan da yard?mlarla ve acil durumlarla ilgili gerekli bilgiler payla??lmaya ba?land?.

Türkiye’de gazetecilerin ba?latt??? kampanya sosyal medyada ve tüm dünyada büyük ilgi gördü. New York Times editörünün ilgisini çeken, ?ngiliz gazetesi Guardian’a da haber olan kampanya birçok ülkede büyük ses getirdi. Amerika, Avusturya, ?ngiltere, Rusya, S?rbistan, Bosna, Rusya, Norveç, Azerbaycan ve di?er ülkelerden birçok gazeteci konuyla ilgili Erhan Çelik’e röportaj talebinde bulundu ve kampanya hakk?nda bilgi almaya çal??t?lar.

(HABER 7)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri