forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoKas?m ay?nda atanacak TRT Genel Müdürlü?ü için RTÜK'e 42 ki?i ba?vurdu. TRT'nin ?u andaki Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in de aday oldu?u listede ?u isimler yer al?yor...

 

 

TRT GENEL MÜDÜRLÜ?Ü GENEL MÜDÜR ADAY ADAYLARI MÜRACAAT L?STES?  

S. No

Evrak Kay?t

Ad? ve Soyad?

Do?um Tarihi

Hizmeti

En Son Görev Yeri

Görevi

Tarihi

Say?s?

Kamu

Özel

1

19.10.11

23292

Dr.Cengiz ÖZD?KER

27.02.1960

22

4

RTÜK

Uzman Denetçi

2

20.10.11

23411

Ya?ar NORMAN

07.03.1965

25

Çevre ve ?ehircilik Bakanl???  Tabiat Varl?klar?n? Koruma Genel Müdürlü?ü

Ara?t?rmac?

3

20.10.11

23416

Prof.Dr.Muharrem Hakan CEVHER

30.06.1962

19

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvar?-Temel Bilimler Ana Bilim Dal?

Bölüm Ba?kan?

4

21.10.11

23504

Ali KOPLAY

01.07.1974

13

Sa?l?k Bakanl???

Ba?müfetti?

5

21.10.11

23505

Ömer Sami YAPICI

10.10.1965

25

TEDA? Genel Müdürlü?ü

Genel Müdür Yard?mc?s?

6

21.10.11

23511

Abdulcelil GÜVEN

21.07.1971

14

T.Halk Bankas?

Kredi ve Pazarlama Uzman?

7

21.10.11

23521

Mehmet Fuat ERGÜN

01.03.1951

40

Adarad A.?

Üst Düzey Yönetici

8

21.10.11

23624

Dursun ÖZTÜRK

01.02.1955

31

Yeni Yüzy?l Üniversitesi

Genel Sekreter

9

24.10.11

23626

Dr.Göknur ÇAVDAR

17.08.1977

13

TRT Genel Müdürlü?ü

Yay?n-Ar?iv Çözümleyicisi

10

24.10.11

23627

Salih ÇET?N

02.01.1978

13

Devlet Hava Meydanlar? ??letmesi Genel Müdürlü?ü

Memur

11

24.10.11

23639

Dr.Süleyman ERGUNER

23.07.1957

31

5

Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu-Radyo Televizyon Programc?l???

Ö?retim Üyesi

12

24.10.11

23658

Fikret BÜYÜKSOY

22.12.1969

21

Erzurum ?l Çevre ve ?ehircilik Müdürlü?ü

Ara?t?rmac?

13

24.10.11

23659

Ahmet MET?N

02.11.1965

21

Ankara Tapu ve Kadastro 1.Bölge Müdürlü?ü

Kadastro Teknisyeni

14

24.10.11

23661

Av.Ömer CERRAH

16.03.1953

29

Serbest

Avukat

15

24.10.11

23744

Av.?lkay ALTINPINAR

04.02.1970

14

3

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlü?ü

Hukuk Mü?aviri

16

24.10.11

23761

Tahir ORHAN

01.12.1958

26

TRT Trabzon Bölge Müdürlü?ü

Ba?kameraman ve Muhabir

17

24.10.11

23826

Yrd.Doç.Dr.Mehmet DURKAYA

22.11.1969

16

Giresun Üniversitesi ?.?.B.F

Ö?retim Görevlisi

18

25.10.11

24055

Prof.Dr.Cemalettin TA?KIRAN

01.06.1954

32

Gazi Üniversitesi ?.?.B.F

Ö?retim Üyesi

19

25.10.11

24154

Yrd.Doç.Dr.Kamuran SOYLU

10.03.1963

22

Kocaeli Meslek Yüksek Okulu

Ö?retim Görevlisi

20

25.10.11

24178

Kas?m GÜMÜ?

05.04.1963

26

TRT Genel Müdürlü?ü

Tek - Hiz. Yay?n

21

25.10.11

24190

Dr.?dris ÖZKUL

17.10.1969

17

Tütün ve Alkol Piyasas? Düzenleme Kurumu

Uzman

22

25.10.11

24192

Fatih ÖZNUR

20.06.1966

26

Ba?bakanl?k

Bas?n ve Halkla ?li?kiler Mü?aviri-(Orman ve Su ??leri Bakan Dan??man?)

23

26.10.11

24193

Erbay KÜCET

13.10.1955

36

T.B.M.M

Kültür Sanat ve Yay?n Kurulu Genel Koordinatör Yard?mc?s?

24

26.10.11

24195

Av.Ha?im AKKAYA

01.02.1974

6

9

Pana Holding A.?

Üst Düzey Yönetici

25

26.10.11

24203

Tahsin ZAMAN

01.01.1964

14

8

Milli E?itim Bakanl???

Müzik Ö?retmeni

26

26.10.11

24231

Fatih USLU

22.09.1981

14

Power FM

Program Yap?mc?l??? ve Sunuculuk

27

26.10.11

24235

Mehmet Ali HERSEK

23.04.1971

19

2

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi

Tahakkuk ?efi

28

26.10.11

24236

Kadir SÖYLER

01.07.1974

21

Serbest

Bilgisayar, Sa?l?k Bilgisi, Trafik, ?lk Yard?m ve Beden E?itimi Ö?retmenli?i

29

26.10.11

24303

Hasan CANDAN

26.03.1961

E??T?M TV

Ba?kan, Genel Müdür, Dergi Kö?e Yazarl???

30

27.10.11

24313

?enol GÖKA

05.03.1962

25

TRT Genel Müdürlü?ü

Mü?avir

31

27.10.11

24314

Osman KÖSE

01.01.1965

19

TRT Genel Müdürlü?ü

Muhabir

32

27.10.11

24315

Fatih ERO?LU

01.10.1966

19

TRT Genel Müdürlü?ü

Ankara TV Müdürlü?ü Prodüksiyon Kaynaklar? Müdür Yard?mc?s?

33

27.10.11

24391

Vahdi Sinan S?NANO?LU

02.08.1955

32

TRT Genel Müdürlü?ü

Kameraman

34

27.10.11

24392

Mustafa KÖKSAL

05.09.1955

35

TRT Genel Müdürlü?ü

Uzman Program Yap?mc?s?

35

27.10.11

24418

Nuriddin DÖNMEZ

11.12.1955

31

Gümrük ve Ticaret Bakanl???

Mü?avir

36

27.10.11

24419

?brahim ?AH?N

01.01.1962

24

TRT Genel Müdürlü?ü

Genel Müdür

37

27.10.11

24426

Hidayet Zeki DO?AN

02.02.1960

23

PTT Genel Müdürlü?ü

Ba?mühendis

38

27.10.11

24448

Abdurrahman KESK?N

01.06.1968

18

5

TRT Genel Müdürlü?ü

Yap?mc? ve Sunucu

39

27.10.11

24451

Kaz?m AVCI

04.05.1955

31

T.B.M.M

Ba?kanl?k Mü?aviri

40

27.10.11

24453

Mustafa ?NCEKÖY

01.04.1961

21

ODTÜ Ara?t?rma Merkezi

Makine Mühendisi

41

27.10.11

24455

Hikmet ?NCE

17.01.1965

24

RTÜK

Ba?kanl?k Mü?aviri

42

27.10.11

24456

?rfan BARUT

02.02.1964

23

RTÜK

Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri