forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc logo_300Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenledi?i "Sedat Simavi Ödülleri"ni kazananlar belli oldu. Enis Y?ld?r?m, Habertürk gazetesinde yay?mlanan "Seçimlere Do?ru ’Ko?ar Ad?m’ ?hale" ba?l?kl? haberiyle "Gazetecilik Ödülü"ne lay?k görüldü.


??TE ÖDÜL KAZANAN ?S?MLER... 

* 1977 y?l?ndan bu yana verilen "Sedat Simavi Ödülleri"nden bu y?l "Gazetecilik Ödülü"ne, Habertürk gazetesinde yay?mlanan "Seçimlere * Do?ru ’Ko?ar Ad?m’ ?hale" ba?l?kl? haberiyle Enis Y?ld?r?m lay?k görüldü.

* Seçici Kurul, ayr?ca Mediha Olgun’u, Sabah gazetesinde yay?mlanan "Kad?n?n ?iddetle ?mtihan?" ba?l?kl? yaz? dizisi dolay?s?yla övgüye de?er gördü.

* Gaye Nadide Ça?layan, Defne Kayhan ve ?dil Akç?l, TRT Radyo 3’te yay?nlanan "Arkada??m Müzik (6 bölüm)" adl? radyo program?yla "Radyo Ödülü"nü ald?.

* Kurul ayr?ca, Aybeniz Ece Uçan’?n TRT Radyo 3’te yay?nlanan "Göç ?ark?lar?" adl? radyo program?n? övgüye de?er buldu.

* Mete Çubukçu ve Mesut Sert’e NTV’de yay?nlanan "M?s?r’da ?syan Ate?i" adl? haber program?yla "Televizyon Ödülü" verildi.

* Seçici Kurul, Sevinç Ye?ilta?’?n TRT Haber kanal?nda yay?nlanan "Dostlu?u Hat?rlamak" adl? belgesel program?n? övgüye de?er gördü.

* Burhan Sönmez’e "Masumlar" adl? roman ile "Edebiyat Ödülü"

* Prof. Dr. Bilsay Kuruç’a "Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve Türkiye" adl? eseriyle "Sosyal Bilimler Ödülü" verildi.

* Seçici Kurul, ?inasi Acar’?n "Osmanl?’da Günlük Ya?am Nesneleri" adl? eserini övgüye de?er gördü.

* Doç. Dr. Müfit Sezer’e "Devirsel P-Gruplar? ?çin Aç?k Ayr??t?ran De?i?mezler" adl? eseriyle "Fen Bilimleri Ödülü" verildi

* Prof. Dr. Ay?e Nurten Akarsu’ya "?leri Mikroftalmi ve Ciddi Yüz Yan?klar?na Yol Açan ALX1 Bozuklu?u: Otozomal-Resesif ALX ile ?li?kili Frontonasal Displazi Spektrumu" adl? çal??mas?yla "Sa?l?k Bilimleri Ödülü" verildi.

* ?nci Eviner, "Galeri Nev ve Paris Modern Sanatlar Müzesi "K?r?k Manifestolar Sergisi" ile "Görsel Sanatlar Ödülü"ne lay?k görüldü.

* Y?ld?z K?z Voleybol Milli Tak?m?na "Dünya ve Avrupa Voleybol ?ampiyonu" olmas? dolay?s?yla "Spor Ödülü" verildi.

* Seçici Kurul, Ediz Y?ld?r?mer’i 800 metrede "Avrupa Gençler Yüzme ?ampiyonu" olmas? dolay?s?yla övgüye de?er gördü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri