forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet ??klOdatv

ahmet_sikAhmet ??k hakk?nda Silivri Cezaevi ç?k???nda hakim ve savc?lara yönelik sözleri nedeniyle soru?turma ba?lat?ld?.

 

Oda TV davas?n?n 12 Mart’ta yap?lan ?stanbul 16. A??r Ceza Mahkemesi’ndeki son duru?mas?nda tahliye olan gazeteci Ahmet ??k hakk?nda Silivri Cezaevi ç?k???nda hâkim ve savc?lara yönelik sözleri nedeniyle soru?turma ba?lat?ld?.

Özel Yetkili ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’nca ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda Savc? Muammer Akka?’?n ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü’nden ??k’?n cezaevi ç?k???ndaki sözlerinin yer ald??? görüntüleri istedi?i ö?renildi. Hâkim ve savc?lar? terör örgütlerine hedef göstermek ve tehdit etmek suçlamas? ile ba?lat?lan soru?turma kapsam?nda ??k’?n önümüzdeki günlerde ifadeye ça??r?laca?? kaydedildi. ??k, cezaevi ç?k???nda gazetecilere yapt??? aç?klamada "Eksik kalm?? adalet, hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var, 100 civar?nda gazeteci hâlâ içeride. ?fade özgürlü?ü meselesi sadece gazetecilerin sorunu de?il. 600 civar?nda ö?renci var. Bunun mücadelesine devam edece?iz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savc?lar ve hâkimler bu cezaevine girecek. Onlar buraya girdi?inde adalet gelecek. O cemaat ba?lant?l?, o çete ba?lant?l? adamlar buraya girecek" demi?ti. ??k telefonla ba?land??? CNN Türk televizyonunda ise "Bu sava?sa, as?l sava? ?imdi ba?l?yor" demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri