forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ZAMAN'DAN MEDYADA B?L???M TEKNOLOJ?LER? KONFERANSI

Aktif .

medyada_bilisimZaman Gazetesi Medyada Bili?im Teknolojileri üst ba?l???yla bir etkinlik düzenliyor. 31 Mart Cumartesi günü yap?lacak etkinlik program? ?öyle... 

 

Etkinlik Program?... 

9:00 - 10:00

Kokteyl - Kahvalt?

10:00 - 10:10

Zaman 25. Y?l Belgeseli

10:10 - 10:30

Aç?l?? Konu?mas?

Ekrem Dumanl?
Zaman Gazetesi Genel Yay?n Müdürü

10:30 - 11:15

Mobil Teknolojiler

Süreyya Ciliv
Turkcell CEO

11:15 - 11:30

Kahve Aras?

11:30 - 12:15

Yay?n Otomasyonlar?

Ersen Bolluca
Bilgi Teknolojileri Direktörü

Fatih Özdemir 
?? Uygulamalar? Yaz?l?m Yöneticisi

Medyadaki bili?im f?rsatlar? ve yay?n otomasyon sistemlerinin tan?t?m?

12:15 - 12:45

Abonelik Otomasyonu

Yasin Tamer
Yay?n, Sat?? ve Da??t?m Yaz?l?m Yöneticisi

Abonelik ve da??t?m bilgi sistemlerinde yaz?l?mlar

12:45 - 13:45

Ö?le Yeme?i

13:45 - 14:15

Mobil Uygulamalar

Gökhan Alpaslan
Dijital Medya Yaz?l?m Yöneticisi

Zeynep I??k
Dijital Medya Yaz?l?m Uzman?

Mobil teknolojiler ve geli?tirilen uygulamalar?n tan?t?m?. iPhone uygulamas? nas?l yap?l?r?

14:15 - 14:45

Zaman ERP Serüveni

Alper Karahisar
ERP Yaz?l?m Yöneticisi

Kurumsal firmalar için ERP’nin önemi ve kar??la??lan sorunlar.

14:45 - 15:15

Güncel Güvenlik Tehditleri

Gökay Gökçay
Bilgi Teknolojileri Güvenlik Uzman?

Bili?im güvenli?i ve bili?im güvenli?inin önemi

15:15 - 15:45

Sürekli Entegrasyon

Ahmet M?rç?k
Yaz?l?m Mimari Yöneticisi

Yaz?l?mda kalite kontrolun devaml?l???

15:45 - 16:15

Sosyal Medya

Hamza Aytaç Dalgal?dere 
?stanbul Üniversitesi Rektor Dan?sman?

Yeni Yüzy?l Üniversitesi ?leti?im Fakültesi Ö?retim Görevlisi

16:15 - 16:30

Sürpriz Hediyeler / Kapan??

16:30 - 17:30

Bili?im Atölyesi Kahve Sohbetleri

Etkinli?in internet sitesi: http://www.teknolojizamani.org/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri