forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

serhatalbayrak-unalaysalG.Saray Ba?kan? Ünal Aysal ve Ba?kan Yard?mc?s? Refik Arkan Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kanvekili Serhat Albayrak'? ziyaret etti

 

Galatasaray Ba?kan? Ünal Aysal ve Ba?kan Yard?mc?s? Refik Arkan, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Ba?kanvekili Serhat Albayrak'? ziyaret etti. SABAH binas?nda gerçekle?en ziyarette Aysal, Albayrak ve Arkan Türk futbolundaki son geli?meler hakk?nda sohbet etti. Aysal, sohbette "Benim bir rüyam var. Hayalim diyeyim. ABD'deki NBA gibi Avrupa'da 20-24 futbol tak?m?yla bir lig ve bu ligin içinde ba?kan? oldu?um Galatasaray'? dü?lüyorum. Ayr?ca di?er Türk tak?mlar? da olabilir elbette... Galatasaray, zaten önde gelen bilgisayar oyunlar?nda Avrupa'n?n en büyük tak?mlar?yla birlikte yer al?yor; kendimizi bu kulvarda görüyoruz. Ama UEFA hakl? olarak ?ampiyonlar Ligi gibi bir gelir kayna??na zarar vermek istemiyor. Onlar?n da içinde oldu?u bir sistem olu?turulabilir" dedi. Albayrak ise, Türk futbolunun ç?tay? yukar? çekmesi gerekti?ini belirterek, "Türkiye, ekonomide, siyasette ve birçok alanda ça? atlad?. Türk futbolunun ayn? a?amay? kat etti?ini söylemek güç. 2000'de UEFA Kupas? geldi; 2002'de Dünya Kupas?'na gittik; 2008'de Avrupa ?ampiyonas?'nda yer ald?k. Ama bunlar?n sürekli olmas? gerek. Her turnuvada Milli Tak?m?m?z yer almal?, her y?l Avrupa Kupas?'nda tak?mlar?m?z en az çeyrek final görmeli. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Yeter ki; Türk futbolu iyi yönetilsin. Türkiye'de yetenekli futbolcu var ama çok erken ya?larda zirve yap?p maddi yönden tatmin olunca kariyerlerinde ula?abilecekleri noktay? yakalayam?yorlar. Avrupal? meslekta?lar?n?n, örne?in bir Ronaldo'nun da özel hayat? var. Ama futbol kalitesine etki etmiyor. Bayern maç?nda iki gol atarken savunmaya defalarca gelip nas?l yard?m etti?ini gördük" ifadesini kulland?. 

 http://www.sabah.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri