forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AKYOL MENDERES'? ANLATIRKEN A?LADI...

Aktif .

taha-akyol-menderesTaha Akyol, Adnan Menderes’in cezaevinde ya?ad?klar?ndan bahsederken gözya?lar?n? tutamad?.

 

 

Menderes’in Celal Bayar’?n avukat? Gültekin Ba?ak’a “Gültekin bey, benim avukat?m da geldi mi?” diye hayk?rd???n?, bunun üzerine Menderes’in i?kence ile susturuldu?unu anlatan Akyol, duygular?na hakim olamayarak a?lad?.

Turgut Özal Üniversitesi’ndeki ‘Ayd?n Menderes’i Anma’ program?na kat?lan Taha Akyol, Ayd?n Menderes’i babas? Adnan Menderes’in ya?ad?klar?na da de?indi. Akyol, Menderes’in i?kenceli hücre y?llar?n? anlat?rken gözya?lar?na bo?uldu. Akyol, Adnan Menderes’i arkada?lar?n?n anlatt?klar?, halk partililerin sözleri ve Celal Bayar’?n Kayseri Günlükleri ile anlatt?. Menderes’in arkada?? Samet A?ao?lu’nun anlatt??? bir anekdotu salondakilerle payla?an Akyol, 1953’te s?cak rüzgarl? bir günde Menderes’in nas?l hüzünlendi?ini ?öyle anlatt?:

“Adnan beyin gözleri dalg?n yüzü sapsar?, elimi tuttu titrek bir sesle 'içim yan?yor Samet içim yan?yor. Bu rüzgar ?imdi Anadolu’yu kavuruyor. Bilirim bu yel estikçe toprak kurumakta, ekinler sararmaktad?r. Duadan ba?ka yapacak bir ?ey de yoktur'. Bakt?m Menderes’in yanaklar?ndan sessiz ya?lar süzülüyor.”

Ankara’da ba?bakanl?k koltu?unda bir ba?bakan?n ?ahsi hiçbir derdinin olmad???n?, esen samyelinin Anadolu’daki topra?? kuruttu?u için gözya?? döktü?üne dikkat çeken Akyol, “?unu da söyleyeyim ki bizim tarihimizde halk?n derdiyle bu kadar bütünle?en bir ba?bakan o tarihe kadar daha gelmemi?ti.” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri