forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TARAF'A D?YANET AYARI...

Aktif .

taraf_tarafBugn Taraf Gazetesinde man?etten verilen Diyanet Sen Sus ba?l?kl? haber Diyanet taraf?ndan yalanland?... 

Diyanet'in a?klamas?... 

Diyanet ??leri Ba?kanl???, bu y?l Ramazan ay?n?n temas?n? selam olarak belirlerken gnmzdnyas?nda kaybolan bir de?ere vurgu yapmakta ve ay boyunca btn etkinliklerdeonu ne ?karmay? amalamaktad?r. Diyanet Dergisi de bu temay? kapa?a ta??yarakselam?n ne denli evrensel bir de?er oldu?unu; btn dillerde ve kltrlerdeifade etmi? oldu?u a?k?n anlam? ok e?itli ynleriyle ele almaktad?r.Diyanet ??leri Ba?kanl???, Yce Kurandan hareketle her f?rsatta her dilin Allah?nayetlerinden oldu?unu, her hangi bir dili d??laman?n yahut yok sayman?nAllah?n ayetini d??lamak oldu?unu, hi kimsenin dili dolay?s?ylak?nanamayaca??n? a?ka ifade etti?i halde, sz konusu gazetenin derginin iindekibtn yaz?lar? yok sayarak Diyanet ??leri Ba?kanl???n? sulamas? bar?? veesenlik mesaj? olan selama glge d?rme abas? olarak yorumlanm??t?r. Kald? kibu lkede konu?ulan tm dil ve lehelerde selam selam, merhaba merhabad?r. Szkonusu gazetede selam?n yerine ikame edilen kelimenin ise her hangi bir dil veleheyle bir ilgisi yoktur.Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n ve Say?n Ba?kan?n inan, ifade ve insan haklar? noktas?ndakiduru?u kamuoyu taraf?ndan zaten a?ka bilinmektedir.

Kamuoyuna sayg?yla duyurulur. 

BASIN VE HALKLA ?L??K?LER M?AV?RL???

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri