forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

fasil-2Ba?bakan Yard?mc?s? Be?ir Atalay, Sultanahmet Meydan?’nda düzenlenen 24 Temmuz Bas?n Bayram? kapsam?nda yeniden canland?r?lan Marmara K?raathanesi’ndeki etkinli?e kat?ld?.

GAZETEC? DE VARDI BAKAN DA

Etkinli?e Atalay’?n yan? s?ra Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???, Eski Bakanlardan Ali Ço?kun, Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir, Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Fehmi Koru, Osman Tanburac?, Nazl? Il?cak, Umut Akyürek e?i Oktay Ertu?rul ve k?zlar? Umur, Pakize Suda, Hasan Kaçan’?n da bulundu?u siyaset, bas?n ve sanat dünyas?ndan birçok isim kat?ld?.

FEHM? KORU’YA DO?UM GÜNÜ SÜRPR?Z?
Ba?bakan Yard?mc?s? Be?ir Atalay, konu?mas?n?n ard?ndan fas?l heyetinin sundu?u müzikleri keyifle dinledi. Atalay daha sonra sürpriz bir ?ekilde sahneye getirilen 52’inci ya? gününü kutlayan yazar Fehmi Koru için yapt?r?lan, üzerinde Koru’nun resminin bulundu?u ’Nice Mutlu Y?llara’ yaz?l? ekran ve üzerinde masa ba??nda program?n yans?t?ld??? figürlerin bulundu?u pastay? kesti. Etkinli?e biraz gecikmeli kat?lan Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba??? ile k?sa bir süre sohbet etti.

Ba?bakan Yard?mc?s? Be?ir Atalay, Sultanahmet Meydan?’nda düzenlenen 24 Temmuz Bas?n Bayram? kapsam?nda yeniden canland?r?lan Marmara K?raathanesi’ndeki etkinli?e kat?ld?.

GAZETEC? DE VARDI BAKAN DA

Etkinli?e Atalay’?n yan? s?ra Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba???, Eski Bakanlardan Ali Ço?kun, Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir, Bas?n ?lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Fehmi Koru, Osman Tanburac?, Nazl? Il?cak, Umut Akyürek e?i Oktay Ertu?rul ve k?zlar? Umur, Pakize Suda, Hasan Kaçan’?n da bulundu?u siyaset, bas?n ve sanat dünyas?ndan birçok isim kat?ld?.

fasil-1FEHM? KORU’YA DO?UM GÜNÜ SÜRPR?Z?
Ba?bakan Yard?mc?s? Be?ir Atalay, konu?mas?n?n ard?ndan fas?l heyetinin sundu?u müzikleri keyifle dinledi. Atalay daha sonra sürpriz bir ?ekilde sahneye getirilen 52’inci ya? gününü kutlayan yazar Fehmi Koru için yapt?r?lan, üzerinde Koru’nun resminin bulundu?u ’Nice Mutlu Y?llara’ yaz?l? ekran ve üzerinde masa ba??nda program?n yans?t?ld??? figürlerin bulundu?u pastay? kesti. Etkinli?e biraz gecikmeli kat?lan Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba??? ile k?sa bir süre sohbet etti.

FASIL D?NLED?LER
?skender Pala’n?n eski ramazan f?kralar? anlatt???, Fehmi Koru ve fas?l heyetinin ?ark?lar seslendirdi?i etkinlikte, 10 etnik dilde ?ark? söyleyen Züleyha sahne al?rken, tiyatro sanatç?s? Hasan Kaçan da hikayeler anlatt?. Ba?bakan Yard?mc?s? Atalay ile Avrupa Birli?i Bakan? ve Ba?müzakereci Egemen Ba??? da kat?l?mc?larla birlikte ?ark?lara e?lik etti. Gecede, ramazan tatl?s? olarak bilinen güllaç, çerez, limonata ve dondurma ikram edildi. Çe?itli sanatç?lar taraf?ndan seslendirilen müzik dinletilerinin ard?ndan etkinlikte sahur program?yla devam etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri