forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MTM, MEDYA TAK?B?N? CEBE TA?INDI

Aktif .

ET?KETLER:mtm

mtmMedya Takip Merkezi (MTM)’nin geli?tirdi?i mobil uygulama ile medya takip sistemi art?k ta??nabilir hale geldi.

Ak?ll? telefonlar ve Pad'ler için haz?rlanan özel tasar?mda, bas?n, TV, internet medyas?, sosyal medya ve haber ajanslar?n?n takip sonuçlar?na kolayca ula??l?yor. 

MTM Genel Müdürü Halef Remzi Vay?s,"yeni uygulama ile bas?n, görsel-i?itsel medya, internet medyas?, sosyal medya ve haber ajanslar?n?n takip sonuçlar?na, iPhone, iPad, Blackberry ve Android i?letim sistemi ile uyumlu cihazlar üzerinden kolayca eri?im sa?lanabilece?ini" aç?klarken, sözlerine ?öyle devam etti:   

“Medya Takip Mobil uygulamas? ayr?ca, ülke ve dünya gündeminin tek t?kla h?zl?ca takip edilmesini sa?layacak, günün k?sa özetini ilgilileriyle bulu?turacak. ?leti?im dünyas?na ili?kin en s?cak haberlerin yer ald??? Son Dakika ve abonelerin öne ç?kan takip sonuçlar?ndan derlenen Haber Özetleri servisleri de, mobil uygulaman?n sunduklar? aras?nda..."?leti?im dünyas?n?n büyük be?enisini toplayan mobil servis ayr?ca,  MTM abonelerinin takip konular? ile ilgili geçmi?e dönük ar?iv aramas? yapmalar?na da imkan sa?l?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri