forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AL? SAYDAM YEN? ?AFAK'TA YAZACAK

Aktif .

ET?KETLER:Ali Saydam

ali_saydam_haberturkHalkla ili?kiler ve ileti?im uzman? Ali Saydam bundan böyle Yeni ?afak'ta yazacak. 

 

Geçti?imiz ay Ak?am gazetesindeki yaz?lar?na son verilen Saydam, haftan?n 3 günü okurlar?yla Yeni ?afak'ta bulu?acak.

AL? SAYDAM K?MD?R?

Gazetecili?e, 1978 -1982 y?llar?nda Milliyet gazetesinde ba?layan Saydam, 1982-1986 y?llar? aras?nda Karacan Yay?nlar? Genel Yay?n Yönetmenli?i, 1986-1988 y?llar? aras?nda Sabah Gazetesi Dergi Grubu ve 1988-1990 y?llar? aras?nda da Güne? Yay?nlar? Genel Müdürlü?ü görevlerinde bulundu. Saydam, 1993'ten sonra çe?itli TV kanallar?nda yap?mc? ve sunucu olarak çal??t?. Halen Bersay ?leti?im Dan??manl???, Bersay ?leti?im Enstitüsü, Dörtok&Bersay ?leti?im, Kesi?im Yay?nc?l?k ve Tasar?m Hizmetleri ile Saydam ?leti?im ve Etkinlik Yönetimi'nin olu?turdu?u Bersay ?leti?im Grubu'nun Yönetim Kurul Ba?kanl???'n? yap?yor. Bahçe?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi'nde ö?retim görevlisi olan Saydam, 2003-2006 y?llar? aras?nda Sabah Gazetesi'nde, 2006-2012 y?llar? aras?nda da Ak?am Gazetesi'nde kö?e yazarl??? yapt?.

Saydam, uzun y?llard?r Marketing Türkiye dergisinde de yaz?yor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri