forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci_basinDnya gzn Trkiye-Suriye s?n?r?na evirdi. Suriye'nin sald?r?s? ve Trkiye'nin misillemesi dnya bas?n?nda geni? yank? buldu.

?ngiliz Guardian gazetesi haberi "Trkiye, s?n?r?n? geerek 5 ki?iyi ldren top mermisinin ard?ndan Suriye'yi vurdu" ?eklinde duyurdu.

Amerikan New York Times gazetesi ya?anan geli?melerin Suriye'deki i sava??n blgesel bir at??maya dn?me riskini artt?rd???n? yazd?. Gazetede olaylar?n, Suriye'ye mdahale konusunda uluslararas? kurumlar zerindeki bask?y? da art?raca??n? iddia etti.

Amerikan Washington Post gazetesi de,"Trkiye, Suriye'nin topraklar?na ynelik tecavzlere kar??l?k verece?i ynndeki tehditlerini ilk kez uygulamaya koydu" denildi.

?ran'?n ?ngilizce yay?n yapan devlet televizyonuPress TV de, internet sitesinde yay?nlad??? haberde, Trk ordusunun, Suriye'de yeni hedefler vurdu?unu belirtti. Haberde, Trk "sald?r?s?"nda baz? Suriyeli askerlerin ldrld? de ifade edildi.

Alman Der Spiegel dergisi internet sayfas?nda "Trkiye misillemeyi srdryor" ba?l???yla verdi?i haberde, Suriye'den at?lan topla 5 Trk vatanda??n?n ldrlmesi sonras? Ankara'n?n misillemede bulunmak amac?yla Suriye hedeflerini vurmaya devam etti?i belirtildi. Haberde, uluslararas? toplumun, blgesel bir at??man?n ?kmas?ndan endi?e etti?i vurguland?.

Katar merkezli El Cezire televizyonu da internet sayfas?nda "Trkiye Suriye'deki hedefleri vurmaya devam ediyor" ba?l???yla verdi?i haberde, Suriye taraf?ndan at?lan bombayla ayn? aileden 5 ki?inin ldrlmesi sonras?, Trkiye'nin misilleme iin Suriye hedeflerini vurmaya devam etti?i belirtildi. Trkiye'nin s?n?r boyunca vurdu?u hedeflerde baz? Suriyeli askerlerin ld? de haberde vurguland?.

Rusya televizyonu Russia Today de, Trkiye'nin bu sabah Suriye'de baz? hedefleri yeniden vurdu?u ynndeki iddilar?, internet sayfas?nda "acil haber" olarak verdi. Haberde, "Trk topular? Suriye'deki hedefleri vurmaya devam ederken, Trk parlamentosu 'askeri operasyon' iin tezkere ?karmak amac?yla toplan?yor" denildi.

?ngiliz The Times ise "Trkiye 5 vatanda??n?n ldrlmesinin ard?ndan ilk kez Suriye'yi vurdu" ifadesine yer verdi.

?ngiliz Telegraph gazetesi geli?meleri "Trkiye Suriye'deki hedeflere misilleme yapt?" ba?l???yla duyurdu.

?ngiliz Daily Mail gazetesi de, "Ankara'n?n hamlesinin, Bat? dnyas?n? askeri at??man?n iine ekebilece?ini" ileri srd. (NTVMSNBC)


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri