forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TRT HABER DEVLER? GER?DE BIRAKTI

Aktif .

trthaberEutelsat TV Ödülleri yar??mas?nda “Halk?n Seçti?i Kanal” kategorisinde TRT Haber Büyük Ödüle lay?k görüldü.

People’s Choice (Halk?n Seçimi) ad? verilen özel kategoride yar??man?n oylamas? Eutelsat'?n internet sitesi üzerinden yap?ld?.

19 ülkeden 120 kanal?n birincilik mücadelesi verdi?i yar??mada TRT HABER, halk?n oylar?yla, BBC, RUSSIA TODAY, FRANCE 24, SKY NEWS ve CNBC gibi ünlü haber kanallar?n? geride b?rakt?.

Yar??mada dereceye girenlere ödülleri ?talya’n?n Venedik kentinde düzenlenen törenle verildi.

Törende TRT’yi, TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin ve TRT Haber Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Böken temsil etti.

TRT ad?na ödülü Eutelsat yetkililerinden alan TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, “En büyük ödül olan bu ödülü halk?n bize vermesi gurur verici bir ?ey” dedi.

?ahin, “TRT çal??anlar?n? kutlamak istiyorum. Çünkü çok kolay de?ildi. Özellikle kamu yay?nc?l???nda siz problemleri a?acaks?n?z, finansal problemleriniz ortadan kalkacak, bütçeyi düzelteceksiniz, sonra da ç?k?p uluslararas? arenada ödül kazanacaks?n?z. Bu bizim için önemli bir ba?ar? gerçekten” diye konu?tu.

?brahim ?ahin, “Akl?m?zdan TRT Haber için HD yay?n da geçiyor. Bunu sa?layabilirsek herhalde dünya klasman?nda çok iyi kanallar aras?na gireriz diye dü?ünüyorum” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri