forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ba?ar Arslan

basar-asrlanTaraf'?n patronu Ba?ar Arslan, "Taraf yoluna devam edecek. Altan ve ekibinin çok büyük katk?lar? oldu. Yapt?klar?yla demokrasi tarihine geçtiler" dedi. 

Taraf gazetesinin sahibi Ba?ar Arslan, Kurucu Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Yasemin Çongar ve kurucu ekipte yer alan Ne?e Düzel'in istifalar?n?n ard?ndan gazetenin yoluna devam edece?ini aç?klad?. 

Arslan, T24.com.tr'ye yapt??? aç?klamada "Taraf yoluna devam edecek. Altan ve ekibinin çok büyük katk?lar? oldu. Yapt?klar?yla demokrasi tarihine geçtiler" dedi.

Ba?ar Arslan, Taraf'taki istifalarla ilgili olarak "Çok önemli i?ler yapt?lar ve yoruldular. Geldi?imiz noktada bir anlay?? fark? olu?tu" dedi. Arslan, ?unlar? söyledi:

"Taraf'? la?vetme, kapatma söz konusu de?il. Taraf yoluna devam edecek. Çok büyük hizmetleri oldu, çok önemli i?ler yapt?lar. Türk demokrasi tarihine geçtiler. Ama yoruldular, geldi?imiz noktada bir anlay?? fark? olu?tu. Ahmet Altan'la elbette dostlu?umuz sürecek."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri