forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TARAF G?DENLER?N ARDINDAN BU MAN?ET? ATTI: M?NNETTARIZ...

Aktif .

tarafaltanTaraf Gazetesi Ahmet Altan ve di?er kurucu ekibin ayr?lmas?n? srman?etten 'Minnettar?z' ba?l???yla duyurdu. 

 

Taraf Gazetesinde yay?nlanan haber ?yle... 

Be? y?l nce yay?n hayat?na ba?layan Taraf gazetesinin Kurucu Genel Yay?n Ynetmeni Ahmet Altan ve Genel Yay?n Ynetmeni Yard?mc?s? Yasemin ongar, gazetedeki grevinden dn istifa etti. Taraf gazetesi ynetimi taraf?ndan Altan ve ongar?n istifas?yla ilgili yap?lan yaz?l? a?klamada, Kendileri gazetemizin verdi?i demokrasi mcadelesinde bizlere minnettarl?kla anaca??m?z, zerine ok daha byk bir bina in?a etmemizi sa?layacak bir temel b?rakm??lard?r dendi.

Hayat?m?n en nemli be? y?l?

Taraf gazetesi Genel Yay?n Ynetmen Yard?mc?s? Yasemin ongar, istifa karar?n? dnk yaz? i?leri toplant?s?nda a?klad?. Gazetenin yaz? i?lerine, muhabirlerine ve tm personeline veda eden ongar, Burada hibir zaman unutamayaca??m, hayat?m?n en nemli be? y?l?n? geirdim. Bu gazeteyi bugne kadar beraber ?kard?k, bundan sonra da sizler ?kartacaks?n?z dedi. Ahmet Altan ise bir veda yaz?s? kaleme ald?.

Minnettar?z

Taraf ynetiminin Altan ve ongar?n istifas?yla ilgili a?klamas?nda ?u ifadeler yer ald?: Gazetemiz Genel Yay?n Ynetmeni Say?n Ahmet Altan ve Genel Yay?n Ynetmen Yard?mc?m?z Say?n Yasemin ongar, bugn (dn) itibariyle grevlerinden ayr?lm??lard?r. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri