forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

markaresayanGenel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'?n istifas?yla sars?lan Taraf Gazetesi'nde, genel yay?n yönetmenli?i görevine geçici olarak Markar Esayan getirildi.

Taraf'?n ?MKB'ye gönderdi?i aç?klamada "Gazetemiz yönetimi, yaz? i?leri ve çal??anlar?m?zla yapt??? de?erlendirmede, Yay?n Koordinatörümüz Say?n Markar Esayan'?n yeni atamalar yap?l?ncaya kadar ayn? zamanda fiilen Genel Yay?n Yönetmenli?i görevini üstlenmesine karar vermi?tir. Gerek gazetemizin bas?n kanununa tabi personelinde gerekse idari kadrosunda i?leyi?i engelleyecek ba?kaca herhangi bir de?i?iklik bulunmamaktad?r. Yeni yay?n yönetimi kadromuz ayr?ca özel durum aç?klamas? ile önümüzdeki günlerde ortaklar?m?z ile payla??lacakt?r" denildi.

Markar Esayan, gazetenin yaz? i?leri müdürü olarak görev yap?yordu. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri