forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

AA HABER AKADEM?S?NDE BA?ARILI OLANLARI ??E ALACAK

Aktif .

anadolu ajansiAnadolu Ajans? Haber Akademisi'nde ''Diplomasi Habercili?i'' ve ''Finans Habercili?i'' sertifika programlar? e?itimleri 2 Ocak'ta ba?layacak. 

Anadolu Ajans?'n?n, 100. Y?l Vizyonu kapsam?nda yeni nesil gazeteci yeti?tirmek amac?yla aaca?? ''Diplomasi Habercili?i'' ve ''Finans Habercili?i'' sertifika programlar? e?itimleri, 2 Ocak 2013 ar?amba gn ba?layacak.

Anadolu Ajans? Haber Akademisi Koordinatrl?nden yap?lan a?klamaya gre, diplomasi ve finans habercili?i olarak iki ba?l?kta srdrlecek e?itimlerde, kat?l?mc?lar toplam 420 saat e?itim grecek. Bunun, 172 saati pratik ve uygulama e?itimi olacak.

E?itimin ilk ay?nda her iki sertifika program?nda da Haber Akademisi'nin ''Ajans Habercili?i'' temel e?itimi verilecek.

Bu kapsamda, kat?l?mc?lar?n 124 saati teorik, 16 saati uygulama toplam 140 saat alacaklar? dersler ''Yeni Medya, zel Haber, Etkili ?leti?im, Foto?raf (?zleme, ??leme, ?letim), Grnt (?zleme, ??leme, ?letim), Haber Yazma Teknikleri, Etkin ve H?zl? Okuma, Kurum Kltr, Haberde Hukuk Kriterleri, Rportaj Teknikleri ve uygulama e?itimleri ' olarak belirlendi.

?kinci ayda bran? e?itimleri

Program?n ikinci ay?nda ise bran? e?itimleri ba?layacak. Diplomasi e?itimi, D??i?leri Bakanl??? Diplomasi Akademisi ve Kamu Diplomasisi Koordinatrl?'nn yeti?mi? kadrolar?yla gerekle?tirilecek.

Diplomasi Habercili?i Sertifika Program?'n?n ikinci ay?nda diplomasi muhabirli?i bran??na ynelik 160 saati teorik ve uygulama e?itimi alacaklar. 15 ayr? ba?l?kta verilecek dersler ise ?unlardan olu?uyor:

Siyasi Tarih (Trkiye), Siyasi Tarih (Dnya), Uluslararas? ?li?kiler Teorisi, Diplomasi Muhabirinin Nitelikleri ve al??ma Ko?ullar?, Trkiye'nin Temel D?? Politika Konular?, Diplomasinin Uygulay?c?lar?, Diplomasi Uygulama Alanlar?, Ulusal/Uluslararas? D?? Politika Kurumlar?-??birlikleri-?ttifaklar, Diplomasi Dili, Kamu Diplomasisi, Operasyonel Kriz Ynetimi, Diplomasi (Haber ?zleme/Yaz?m), Kreselle?me ve D?? Habercili?in Dn?m, ?ngilizce Diplomasi Haber Yaz?m ve ?zleme Kurallar?, Performans De?erlendirme.

Finans Habercili?i Sertifika Program?'nda ise dersleri Maliye Bakanl???, Ekonomi Bakanl???, Hazine Mste?arl???, Merkez Bankas?, Trkiye ?statistik Kurumu, Bankac?l?k Dzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasas? Kurumu, ?stanbul Menkul K?ymetler Borsas?'n?n uzman kadrolar?, Anadolu Ajans? yneticileri ve gazeteciler verecek.

Finans Habercili?i e?itiminin ikinci ay?nda verilecek dersler ise ?unlardan olu?uyor:

''Mikro Ekonomi Habercili?i, Finans Habercisinin Nitelikleri ve al??ma Ko?ullar?, Finans ve Ekonomi Haber Kaynaklar?, Finans ve Ekonomi Haberi ?zleme/Yaz?m Teknikleri, Veri Habercili?i, Borsa Habercili?i, Ulusal/Uluslararas? Ekonomi ve Finans Kurulu?lar? Brokrasi, Merkez Bankas?, Finans ve Ekonomi Terimleri, Trkiye Finans Ynetimi (Kamu Finansman?, Bankac?l?k, Sermaye ve Sigortac?l?k Sektrleri), Trkiye Ekonomisi, Kresel Ekonomi, Trkiye'de Maliye Politikalar?, ?ngilizce Finans Habercili?i Yaz?m Teknikleri, Grafik ve Veri E?itimi, Uygulama.''

Kat?l?mc?lar?n her ad?m? de?erlendirilecek

Program?n nc ay?nda ise kat?l?mc?lar Genel Mdrlk haber birimleri, blge ve bro mdrlklerinde 128 saat uygulama e?itim grecekler.

Haber Akademisi E?itim Sekreteryas?, kat?l?mc?lar?n soru sormadan, haber yazma tekniklerine, sunu? yapmalar?ndan projelerine kadar her ad?mlar?n? lecek, de?erlendirecek ve analiz edecek.

Ba?ar?l?lar Anadolu Ajans?'nda i?e al?nacak

Anadolu Ajans?'n?n ihtiya duydu?u insan kayna??n? kar??lamak, yurt ii ve yurt d??? bas?n kurulu?lar?na haberci yeti?tirmek amac?yla kurulan Anadolu Ajans? Haber Akademisi Diplomasi Habercili?i ve Finans Habercili?i Sertifika Programlar?'na kat?lanlar, hafta ii her gn 09.00-17.00 saatleri aras?nda ders grecek, ayr?ca ders sonras? sosyal etkinlikler dzenlenecek.

E?itim boyunca kat?l?mc?lara ?ngilizce, Arapa ve Frans?zca haber yaz?m kurallar? anlat?larak uygulamal? haber yapt?r?lacak. Kat?l?mc?lar grdkleri teorik derslerden s?nav olacak, uygulamada ise yazd?klar?, ara?t?r?p rettikleri zel haber, ektikleri foto?raf ve grnt zerinden not alacaklar.

Program sonunda ?rencilerin performanslar? e?itli kriterler zerinden de?erlendirilerek ba?ar?l? olanlara sertifika verilecek.

E?itimleri ba?ar?yla tamamlayan kat?l?mc?lar Anadolu Ajans?'nda istihdam edilecek.

Rekor ba?vuru yap?lm??t?

?ki sertifika program? iin toplam bin 402 ba?vuru yap?ld?. E?itimleri ve mesleki tecrbeleriyle ileri dzeydeki yabanc? dil bilgileri de?erlendirilerek, 200' a?k?n ba?vuru sahibi mlakata davet edildi. 

Mlakatlarda, ba?vuru sahiplerinin, yabanc? dil seviyeleri, genel kltr, tercme, pratik, haber yaz?m?, d?? politika ve finans birikimleri de?erlendirildi.

Diplomasi E?itimine 33 Finans E?itimi'ne ise 19 ?renci kat?lacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri