forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TARAF GAZETES? SATILIYOR ?DD?ASINA B?R?NC? A?IZDAN YALANLAMA

Aktif .

Taraf'?n sahibi Ba?ar Arslan, 'gazeteyi Dinç Bilgin ve Alattin Kaya'ya satmay? planlad???' iddias? üzerine aç?klama yapt?... 

 

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yay?n Yönetmeni Yard?mc?s? Yasemin Çongar ve Ne?e Düzel’in istifalar? ard?ndan gazetenin sahibi Ba?ar Arslan’?n Taraf’? satmay? dü?ündü?ü ve bu amaçla Dinç Bilgin ve Alaattin Kaya ile görü?tü?ü iddia edildi... 

T24’e konu?an Ba?ar Arslan ise iddialar? yalanlad?. "Yaz?lanlar?n gerçekle hiçbir alakas? yok" diyen Arslan, "Sat?? iddialar? as?ls?z" aç?klamas?n? yapt?.

Baz? internet sitelerinde Sabah-ATV Grubu’nun eski patronu  Dinç Bilgin ve Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaattin Kaya’n?n Taraf gazetesine talip olduklar? yaz?ld?. ?ddiaya göre, "Kaya ve Bilgin, Ba?ar Arslan’la görü?tü ve görü?meler olumlu geçti."  

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri