forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

metin-kacanHasan Kaçan intihar eden karde?inin ard?ndan "seni onlar öldürdü" dedi ve baz? gazetecilerin isimlerini verdi... 

A??r Roman'?n yazar? Metin Kaçan'?n intihar? tart???lmaya devam ediyor. Metin Kaçan'?n a?abeyi Hasan Kaçan, Twitter'dan yapt??? ç?k??la hem karde?inin ölümünden sonra yaz?lanlara tepki gösterirken, geçmi?te karde?i hakk?nda yaz?lanlara gönderme yapt?. 

Hasan Kaçan, A??r Roman'? yazmas?n?n ard?ndan 1995 y?l?ndan beri karde?ine kar?? karalama kampanyas?n? Ertu?rul Özkök ve Zafer Mutlu'nun yürüttü?ünü savundu. 

Kaçan, karde?i üzerine yap?lan kampanyalara dikkat çekerek, ismini verdi?i 3 ünlü gazeteciyle ilgili "Bunlar engerekler ve ç?yanlard?r, bunlar a??m?za, ekme?imize göz koyanlard?r, tan? bunlar?, tan? da büyü. (a.a)... Tan?yamad?n bunlar? meto." dedi.

metin-kacan-alpbugdayci"SEN? 1995'TE ÖLDÜRDÜLER"

Kaçan, "Meto, bu engerekler ertu?ruluyla, ay?esiyle, zaferiyle zaten seni 1995'te öldürdüler. sadist ç??l?klarla defalarca, b?çaklad?lar, ?i?lediler" diyerek, karde?inin 90'l? y?llardan bu yana bu isimlerin iftiralar?na hedef oldu?unu belirtti.

A?IR HAKARETLER ETM??LERD?

Hasan Kaçan'?n isimlerin ba??nda oldu?u gazetelerde, 1995 y?l?nda "Canavar Romanc?" ba?l?klar?yla, Metin Kaçan'? "tecavüzcülükle" suçlayan haberler yer alm??t?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri