forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Mehmet Ali Birand hastaneye kald?r?ld?

Aktif .

mehmet ali birand 300Kanal D Mehmet Ali Birand'?n hastal???yla ilgili ?u aç?klamay? yapt?... 

Kanal D Haber Grup Ba?kan? Mehmet Ali Birand'la ilgili Kanal D, ?u aç?klamay? yapt?...

Kanal D Haber Grup Ba?kan? Mehmet Ali Birand safra kesesindeki stent de?i?imi için hastaneye yatm??t?r. Acil ?ifalar diliyoruz.

SARILAR: KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Mehmet Ali Birand’?n sa?l?k durumuyla ilgili aç?klamay? Kanal D Haber Direktörü Süleyman Sar?lar yapt?.

Sar?lar, “Daha önce biliyorsunuz safra kesesine bir stent tak?lm??t?. Bu stendin rutin de?i?me zaman? gelmi?ti. Dün yap?lacakt? ama operasyon bugüne kald?. Bugün stent de?i?ti?inde bir enfeksiyon meydana geldi. Doktorlar bir enfeksiyon tespit etti. Kan de?erlerinin normale dönmesi için hastanede tutuyorlar “ dedi.

Sar?lar, “ Doktorlar hayati tehlikesi yok diyor. Yani söyledikleri ?u. Kan de?erleri normale dönünceye kadar kontrol alt?nda hastanede tutaca??z diyorlar “ ?eklinde konu?tu. Birand’?n bilincinin aç?k oldu?unu da söyleyen Sar?lar, “Ben yan?na girmedim. Doktorlarla görü?tüm. Doktorlar?n aç?klamas? bu. Bundan öte bir ?ey söylemiyorlar “ dedi. Yo?un bak?mda oldu?una dair iddialar?n sorulmas? üzerine ise Sar?lar, “'Kontrol alt?nda tutuyoruz' dediler. O doktorlar?n bilece?i bir i?. Nerede kontrol alt?nda tutuyorlar bilemiyoruz. Ailesi de yan?nda “ diye konu?tu.

AMEL?YAT OLMU?TU

Birand, geçti?imiz y?l Mart ay?nda bir operasyon geçirmi? ve safra kesesi yolundaki t?kan?kl??? açmak üzere  stent tak?lm??t?.


 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri