forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

milliyet vatanMilliyet Ankara Büro'dan üç çal??an?n i?ine son verildi... 

Demirören Grubu'na ba?l? Milliyet ve Vatan gazetelerinde önümüzdeki günlerde yeni i?ten ç?karmalar?n olaca?? konu?uluyor... 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara ?ubesi bu geli?melerle ilgili ?u aç?klamay? yay?nlad?:

??TEN ATILAN GAZETEC?LER

Milliyet ve Vatan gazetelerini bünyesinde bar?nd?ran Demirören grubu kriz ve küçülme bahanesiyle meslekta?lar?m?z?n ekme?iyle oynuyor.

Medyada büyük karlar elde ederken bunlar? çal??anlar?na yans?tmayan medya patronlar?, ?imdi de krizi bahane ederek gazeteci meslekta?lar?m?z? i?ten at?yor.

Mesleki deformasyonun had safhaya ula?t???, gazetecilerin gözalt?na al?nd???, tutukland??? ülkemizde bas?n emekçileri ?imdi de i?siz kalma korkusunu ya?ar oldular.

Medyada yer alan haberlere göre Demirören grubu Vatan ve Milliyet gazetelerinde yüzde 40’lara varan oranda meslekta??m?z? i?ten atmay? hedeflemi? durumda. Bunun bir söylenti olmaktan ç?k?p ilk yans?mas? olarak Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu çal??anlar?ndan k?demli foto muhabiri arkada??m?z Altan Burgucu, muhabir Tolga Ak?ner ve ekler servisinden Gizem Karak?? i?ten at?ld?.

??ten atma kararlar?n? protesto ediyor ve k?n?yoruz!

Tüm gazeteci arkada?lar?m?z? birlikten kuvvet do?ar dü?üncesiyle TGS’ye üye olmaya ve emekçinin örgütlü gücüyle mücadele etmeye ça??r?yoruz.

TÜRK?YE GAZETEC?LER SEND?KASI  ANKARA ?UBES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri