forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Baykal'? istifa getiren kasetin izi bulundu

Aktif .

ET?KETLER:Deniz Baykal

deniz baykal 280Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, eski CHP lideri Deniz Baykal'la ilgili görüntüler hakk?ndaki soru?turmada üç y?l sonra baz? bilgilere ula?t?.

Savc?l?k, 2010 y?l?nda (Telekomünikasyon ?leti?im Ba?kanl???'na) yaz? gönderip görüntülerin gönderildi?i bilgisayar?n IP numaras?n?n tespitini istemi?ti. Sorunun yan?t? y?kl???k 3 y?l sonra geldi. T?B, geçen hafta, IP numaralar?n? gönderdi.

Bilgisayarlar tespit edilecek

Deniz Baykal'a ait görüntülerin servis edildi?i 7 ayr? IP numaras? tespit edildi. Savc?l?k, 4'ü ABD, 3'ü Türkiye ç?k??l? IP numaralar?n? kullanan bilgisayarlar?n ivedi ?ekilde bulunmas?n? istedi, 10 gün içerisinde Türk Telekom'dan yan?t gelmesi bekleniyor.

Baykal'?n avukat? Muzaffer Y?lmaz, Vatan'?n sorusu üzerine, "Gecikmi? bir geli?me" dedi. Y?lmaz, soru?turman?n gecikti?ini ya da bir ?ekilde geciktirildi?ini belirterek, "Gündemde olan soru?turmalar bu soru?turmadan daha farkl? ilerledi. Biz soru?turman?n ba??nda imaj al?nmas?n?, dinleme yap?lmas?n? istedik. Ama bunlar?n hiçbiri olmad?. Siyasiler soru?turmay? bitirmedi" dedi.

Öte yandan ?stanbul'da çete operasyonunda gözalt?na al?nan Mustafa Özsoy ve CHP eski Adana Milletvekili Tacidar Seyhan aras?nda geçen telefon görü?melerinde Baykal'?n görüntüleriyle ilgili diyaloglar?n geçti?i belirtildi?i için savc?l?k bu konu?malar? da talep etti.

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri