forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Milliyet'teki ?mral? Tutanaklar? krizi devam ediyor. Yakla??k 2 haftad?r yaz?s? yay?nlanmayan Hasan Cemal'in son yaz?s?n?n ayr?l???n en önemli nedeni oldu?u belirtiliyor... 

Hasan Cemal gazeteye gönderdi?i ancak yay?nlanmayan yaz?s?nda üstü kapal? olarak patronuna da ele?tirilerde bulunuyordu...

Resmi aç?klamay? Milliyet'in yay?n yönetmeni Derya Sazar www.milliyet.com.tr de yapt?. 

Sazak ?u aç?klamay? yapt?... 

Milliyet Gazetesi’nin de?erli yazarlar?ndan, 45 y?ll?k meslek ustas?  Hasan Cemal’le yollar?m?z bugünden itibaren üzülerek ayr?lmaktad?r.

Kendisine gazetemizdeki 15 y?ll?k yazarl?k ya?am? nedeniyle te?ekkür ederiz. Ne zaman isterse Milliyet’teki kö?esi gelecekte de ona aç?k olacakt?r.

 Sevgi ve Sayg?lar?mla,

Derya Sazak

Milliyet Gazetesi Genel

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri