forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Salih Tuna ve Ali Bayramo?lu aras?nda Hasan Cemal Polemi?i

Aktif .

hasancemal-salihtunaHasan Cemal'in Milliyet'ten ayr?lmas? gazetecileri birbirine dü?ürdü. Yeni ?afak'?n iki yazar? Ali Bayramo?lu ve Salih Tuna A Haber canl? yay?n?nda tart??t?...

A Haber’de Özge Özsa?man’?n sundu?u ‘Pazartesi Sendromu’na dün gece Ali Bayramo?lu’nun sözleri damga vurdu. Yaz?s? yay?nlanmad??? için Milliyet gazetesinden ayr?lan Hasan Cemal’in bas?nda abide oldu?unu belirten Bayramo?lu, “2013 Türkiyesi’nde Hasan Cemal gibi ismin yaz? yazam?yor hale gelmesi tüm haberlerin önünde. Cemal, askerin Kürtlere d??k? yedirdi?i haberini ilk yapan isimlerden biri… Ayr?ca AK Parti’nin reform sürecini gözü kapal? destekleyen, 27 Nisan sabah? asker muht?ra verdi?i gün TV’ye ç?k?p hayk?ran önemli bir isim. Bu isim Türk bas?n?nda kendisini ele?tirme gelene?ini de temsil eden nadir adamlardan biri. Hasan Cemal ‘Siyasetçi siyasili?ini gazeteci gazetecili?ini yaps?n’ dedi. Bundan dolay? siyasi ve patronaj bask?s?yla ayn? anda kar??la?t? ve son yaz?s?nda geri ad?m atmad?. Ba?bakan’a kendi çizgilerini çizerek hitap etti?i için yaz?s? yay?nlanmad?” diye konu?tu.

 “BEN?M SEN?NLE B?R ???M YOK SAL?H!”

Ali Bayramo?lu’nun sözlerine tepki gösteren Salih Tuna ise ?öyle konu?tu: “Yeni ?afak Gazetesi’nde hükümetin ho?a gitmeyece?i yaz?lar yay?nlad???nda kimse müdahale etmedi. Yeni ?afak yanda? gazete oluyor müdahale edilmiyor, Milliyet özgür gazete oluyor müdahale ediyor. Gazeteciler kendilerini hesaba çeksinler. ‘Gazeteci gazetecili?ini, hükümet hükümetli?ini yapar’ cümlesi benim yaz?mda da var. Çifte standart da yapmamak gerek. Hasan Cemal duayendir eyvallah. Mehmet Ali Tekin diye bir gazeteci var, Hasan K?l?ç ad?nda bir gazeteci var Umut Davas? nedeniyle 28 ?ubat’?n faturas?n? hala ödüyor. Mirzabeyo?lu 65 ya??nda 60 kitab? var hala içerde. Tüm bunlara sahip ç?kmak gerek. Global sansürün devam?d?r. Mehmet Ali Tekin’in yazman?n d???nda bir faaliyeti yok.” Bu sözler üzerine Ali Bayramo?lu, “Art?lar eksileri, eksiler art?lar? götürmezler. Hatalar hatad?r. Nuray Mert i?inden oldu” dedi. Tuna ise “Nuray Mert gazetede yazs?n’ diye yazan da benim” dedi. Bunun üzerine Bayramo?lu, “Benim seninle bir i?im yok Salih… Hasan Cemal bir kaleyi ifade ediyordu. ?imdi o kalenin surlar? y?k?ld?” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri