forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

hasan-cemalYaz?s? yay?mlanmay?nca Milliyet'ten ayr?lan Hasan Cemal'in, Kandil'de Murat Karay?lan ile röportaj yapt?. Röportaj t24.com.tr'de yay?nlanacak. 

Gönderdi?i son yaz?n?n gazetede yay?mlanmayaca?? bildirilince yakla??k 15 y?ld?r yazd??? Milliyet ile yollar? ayr?lan Hasan Cemal, Abdullah Öcalan'?n 21 Mart'ta Diyarbak?r'daki Nevruz Meydan?'nda aç?klanan tarihi ça?r?s?n?n hemen ard?ndan Kuzey Irak'a gitti.

Cemal, Öcalan'?n "PKK'n?n silahl? unsurlar?n?n Türkiye s?n?rlar?n?n ötesine çekilmesi a?amas?na gelindi?i" aç?klamas?ndan sonra gözlerin çevrildi?i Kandil'de KCK Yürütme Konseyi Ba?kan? Murat Karay?lan ile bulu?tu.

Karay?lan, Öcalan'?n ça?r?s?n?n ard?ndan PKK'n?n ne yapaca?? konusuna ili?kin olarak Hasan Cemal'in yöneltti?i sorular? yan?tlad?. Hasan Cemal'in Kandil röportaj?n?n yay?n? yar?ndan itibaren  T24'te ba?layacak. 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri