forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ergenekon

ergenekon-baskiniSilivri'de görülen Ergenekon Davas?'n? prtotesto eden göstericiler ortal??? sava? alan?na çevirdi. Baz? gazeteciler bayg?nl?k geçirdi. 

GÖSTER?C?LERE POL?S VE JANDARMA MÜDAHALES?
 
Ergenekon davas? için Silivri Cezaevi önüne gelen grup, güvenlik güçleriyle tart??t?. Tüm uyar?lara ra?men tutumlar?nda ?srar eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. 

Duru?ma salonuna yakla?mak isteyen kalabal?k 3 s?ra halinde kurulan bariyerlerden 2 s?ras?n? y?kt?. Bunun üzerine jandarma ve polis, gruplara tazyikli su ve biber gaz? ile müdahale etti. 

B?BER GAZI DURU?MA SALONUNDAK?LER? DE ETK?LED?

Cezaevi önünde s?k?lan gaz, rüzgar?n da etkisiyle duru?ma salonunun içine kadar girdi. Aralar?nda avukatlar?n ve san?k yak?nlar?n?n da oldu?u baz? ki?iler fenala?t?. Olaylar? görüntülemek isteyen gazeteciler de bayg?nl?k geçirdi. Barikatlar? geçemeyen ambulans bayg?nl?k geçirenlere müdahale edemedi.

JANDARMA ?LE AVUKATLAR ARASINDA ARBEDE

Salonun kapasitesi kadar izleyici içeri al?nd?. Di?er izleyiciler de salona al?n?lmamalar?na tepki gstererek uzun süre jandarma ile tart??t?. Baz? avukatlar da vekalet ve yetki belgesi olmad??? gerekçesiyle içeri al?nmad?. Bunun üzerine jandarma ve avuklar aras?nda duru?ma salonun giri?inde arbede ya?and?.

B?BER GAZI GAZETEC?LER? VURDU

Silivri Cezaevi önünde toplanan gruplar?n, bariyerleri y?karak duru?ma salonuna do?ru ilerlemesi üzerine önce jandarma ekipleri eylemcilere su s?karak müdahale etti. 

Gruplar?n ilerlemesini devam ettirmesiyle birlikte polis çevik kuvvet ekipleri de devreye girdi. Gruplara gazl? su ve biber gaz?yla müdahale edildi. 

S?k?lan gazlar yüzünden çok say?da gazeteci ve güvenlik görevlisi etkilendi. Bir gazeteci bayg?nl?k geçirerek ye?e y???ld?. 

Gazeteciye ilk müdahalesi jandarma ve di?er gazeteciler taraf?ndan yap?ld?.

DAVA ERTELEND?

''Ergenekon'' davas? ya?anan gerginlik nedeniyle 11 Nisan Per?embe güne ertelendi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri