forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Star Gazetesi ve Kanal 24'e kim talip oldu?

Aktif .

star-24Star Medya Grubu'nun orta?? Fettah Tamince, The Wall Street Journal Türkiye'ye "Socar ile Star Medya Grubu'nun sat??? için görü?üyoruz" dedi.

Wall Street Journal Türkiye'nin haberine göre, Rixos Otellerinin patronu ve Star Medya Grubu'nun orta?? Fettah Tamince, The Wall Street Journal Türkiye'ye "Petkim'in sahibi Socar ile Star Medya Grubu'nun sat??? için masaya oturduk" dedi Henüz görü?me a?amas?nda olduklar?n? ve sat?? konusunda kesin bir anla?ma olmad???n? ifade eden Tamince "Kesinle?en bir bilgi oldu?u taktirde biz gerekli aç?klamay? yapaca??z" dedi. ?ki grup anla??rsa, do?algaz da??t?m alan?ndaki ortakl?klar?n? medya sektörüne de ta??m?? olacak.

Star Medya Grubu bünyesinde Star Gazetesini ve Kanal 24 Televizyonunu bar?nd?r?yor. Fettah Tamince 2009 y?l?ndan bu yana Star Medya Grubu'nun orta??. Tamince'nin Star Medya Grubu'ndaki di?er orta?? ise eski milletvekili Tevhit Karakaya. Tamince, Star hisselerini 2009 y?l?nda, Ethem Sancak'tan devralm??t?. Sancak, bu hisse devriyle medya patronlu?una veda etmi?ti.

Bu Star Gazetesi için ilk el de?i?tirme haberi de?il. Uzanlar'dan TMSF'ye geçen Star Gazetesi 2006 y?l?nda ihale ise 5 milyon 150 bin dolara K?br?sl? i?adam? Ali Özmen Safa'ya sat?lm??t?. Safa, ihalenin ard?ndan teklifini yükseltmi? ve gazete için 8 milyon dolar ödemi?ti. Star Medya Grubu daha sonra gazetenin yan?s?ra Kanal 24'ü olu?turarak yay?n hayat?na soktu. Büyümesini Karamel TV ile de sürdürdü.

http://www.wsj.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri