forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK

rtukRTÜK, evlendirme programlar?nda sadece adaylar?n fiziksel özelliklerine bak?lmas? ve özel sorular?n sorulmas? nedeniyle para cezas? verdi.

RTÜK,  “Ne Ç?karsa Baht?ma”,“Esra Erol’da Evlen Benimle” ve “Su Gibi” isimli evlendirme programlar?ndaki usulsüzlük nedeniyle kanallara ceza verdi?i öne sürüldü.

Programlar için haz?rlanan uzman raporlar?nda, söz konusu programlarda ya?ananlar?n 'gençlere olumsuz örnek olu?turdu?u' ve 'evlili?in ciddiyetini bozdu?u' gibi ifadeler yer al?yor. Aile de?erleri olan sevgi, ho?görü, sayg? ve mahremiyetin yok edildi?i belirtilen raporda baz? mahrem konular?n göz önünde ya?at?ld???, daha önceki birlikteliklerin ve adaylar?n fiziksel özelli?inin sorgulanmas? gibi kötü örnek olu?turabilecek durumlar?n izdivaç programlar?nda aleni bir ?ekilde gözler önüne serildi?inin yer ald??? iddia edildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri