forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

atvÇal?k Holding ATV'nin sat?ld???na ili?kin haberlere aç?kl?k getirdi.

Çal?k Grubu sat?? haberlerinin gerçe?i yans?tmad???n? yaz?l? bir aç?klamayla duyurdu. 

??te o aç?klama.

De?erli Bas?n Mensubu,

?nternet sitenizde iddia edildi?inin aksine, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan ATV’nin Rupert Murdoch'un sahibi oldu?u News Corporation yahut herhangi ba?ka bir medya grubu taraf?ndan sat?n al?nd??? yönündeki haberler as?ls?z olup gerçe?i yans?tmamaktad?r.

Tüm yasal haklar?m?z sakl? kalmak kayd?yla, konu ile ilgili i?bu aç?klamam?za sitenizde yer vermek suretiyle gerekli düzeltmenin en k?sa zamanda yap?lmas?n? ve gerçe?i yans?tmayan yay?n?n internet sitenizden tamamen kald?r?lmas?n? önemle rica ederiz.

Çal?k Holding

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri