forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yildiray-ogurKurulu?undan beri Taraf gazetesinde çal??an ve kö?e yazar? Y?ld?ray O?ur, Taraf'ta son ya?ananlar? ele?tirerek art?k gazetede kalmas?n?n hiçbir anlaman?n kalmad???n? yazd? ve Taraf'tan ayr?ld???n? aç?klad?. 

Yaz?s?nda, gazetede son ya?anan olaylar? uzakta oldu?u için takip edemedi?ini belirten ayn? zamanda Akil ?nsanlar Heyeti üyesi O?ur, gazetenin ayakta kalmas? için çal??an insanlar?n görevden al?nd???n? yazd? ve patronaj? ele?tirdi. 

Gazetede ya?ananlar olaylar?n medyada "Hasan Cemal'in Milliyet'ten ayr?lmas? kadar yer almad???n? ifade eden Y?ld?ray O?ur, "Herhalde tasfiyenin arkas?nda o gürültüyü ç?karan medya gazileri ve AKP malulleri derne?inden isimler de var." diye yazd?.

Y?ld?ray O?ur, art?k kendisini Taraf Gazetesi'ne ba?layan bir ?eyin kalmad??? yazarak gazetedeki kö?e yazarl???n? da b?rakt???n? belirtti.

"Taraf’a epeyce yüklenmi? olarak ayr?l?yorum Taraf’tan. Geriye beni buraya ba?layan pek bir ?ey kalmad?. ?imdi bu tabloda bir saniye bile kalmak, tarihe böyle kötü bir poz vermek istemem." 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri