forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Kenan I??k

kenan-isikBrüksel Kültür Günleri çerçevesinde konu?mac? olarak davet edilen ve Türk giri?imciler taraf?ndan yap?lan Des Etoile Okulu'nda sevenleriyle bulu?an tiyatrocu ve program sunucusu Kenan I??k, ülkeye giri?te gözalt?na al?nd???n? aç?klad?.

Gazetecilerin sorular?n? cevaplayan ünlü oyuncu o anlar? ?öyle anlatt?:

"Ben girdi?im zaman beni yar?m saat nezarette tuttular dün. Yani Türk'üm diye Müslüman?m diye belki. Niye geldin nereye geldin nerede kalacaks?n diye soruyor bana. E niye geldiysem geldim sana ne? Parkta yataca??m belki. Adam sinirlendi ben böyle deyince. Mecbur muyum sana kalaca??m oteli söylemeye. Belki gidece?im be?enmeyece?im o oteli ba?ka yerde kalaca??m. Yani bu antidemokratik ve fa?izan bir ?ey biliyorum ve polisin böyle bir gücü hala var buralarda bunun hakk?ndan gelememi?ler. ?nsana sayg?lar? yok. Ayr?mc?lar ve ?rkç?lar. Bu bizde yani kadim Anadolu topra??nda olmayan bir ?ey. Sen ?usun, sen beyazs?n, Araps?n, sen Kürtsün... Oldu tabi belki Allah kahretmesin bir dönem, ama f?trat?m?zda bu yoktu ki. Biz bütün insanlarla bar???k olan bir halk?z çünkü Anadolu co?rafyas? topra?? bize binlerce y?lda bunu ö?retti. Ben buraya geldi?im zaman beni bir sanatç? olarak nezarete att?lar, Justin Bieber polis kontrolüne bile girmedi."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri