forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HABER7.COM'DAN 9 MADDEL?K YAYIN ?LKELER?

Aktif .

Kanal 7 bnyesinde yay?n hayat?n? srdren ve Trkiye'nin en ok ziyaret edilen haber sitelerinden biri olan Haber7.com 9 maddelik yay?n ilkelerini yay?nlad?. Bu amala bir de televizyon reklam? haz?rland?.

Haber7.com taraf?ndan ilan edilen Yay?n ?lkeleri ?yle:
- ?nternet Bilinci Geli?tirme:
Haber 7, internet ve teknolojinin do?ru kullan?lmas?, en st dzeyde faydalan?lmas? amac?yla bilgilendirici ve e?itici yay?nlar yapar.
- Bilgi, Dokman ve Ar?iv Kullan?m?:
Haber 7, aksi sabit olaylarla ilgili haberi dzeltmeyi, gerekirse haber, foto?raf ve grnty yay?ndan kald?rmay? taahht eder.
- ok Seslilik ve Kat?l?mc? Yay?nc?l?k:
Haber 7, okuyuculara gr?lerini kamuoyu ile payla?ma f?rsat? sunar, farkl? gr?leri ve konu ile ilgilitm bak?? a?lar?n? yans?t?r.
- E?itici olmak:
Haber 7, bilginin evrenselli?ine inan?r ve toplumun geli?mesi iin e?itici yay?nlar yapar.
- Cevap Hakk?na Sayg?:
Haber 7, iddia ve ithamlara kar??, taraflara cevap hakk?n? en h?zl? ve do?ru biimde kullanma f?rsat? sunar.
- nyarg?s?z Yakla??m:
Haber 7, haberin ara?t?r?lmas?ndan sunumuna kadar her a?amas?nda nyarg?lardan ar?nm??, saplant?s?z bir yakla??m sergiler.
- Do?ruyu Arama Kayg?s?:
Haber 7, olaylar? tm ynleriyle irdeleyip, kamuoyu alg?s?n?n do?ru ?ekilde olu?mas?n? sa?lar.
- nc olmak:
Haber 7, internet habercili?inin zndeki srekli de?i?im ve geli?im srecini destekler ve nclk eder.
- Gvenilirlik:
Haber 7, kendine duyulan gvenin sorumlulu?unu stlenir ve bu gveni korumak iin al???r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri