forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Roj TV

ROJ-TVDanimarka Mahkemesi, PKK'n?n yay?n kurulu?lar? olan Mezopotamya Brodcasting'e ba?l? MMC, NUCE TV, ROJ TV’nin yay?n lisanslar? iptal etti.

?irketler yakla??k 2 milyon euroya denk gelen 5 milyon Danimarka Kronu para cezas?na çarpt?rd?.

DAN?MARKA TAR?H?NDE ?LK 

Mahkeme ayn? zamanda karar? ile Danimarka tarihinde bir ilke imza att?. Ülke tarihinde ilk kez bir medya kurulu?u için bu kadar yüksek bir para cezas? verilmi? oluyor.

2 HAFTALIK ?T?RAZ SÜRES?

Karara ?irketlerin itiraz hakk? bulunuyor. Ancak itiraz edebilmek için de 5 milyon Kron para cezas?n? ödemesi ya da bir teminatta bulunmas? gerekiyor. Aksi takdirde 2 hafta içerisinde kapanacaklar.

"MAHKEME SAVCILI?IN KARARINI ONAYLADI"

Bu arada ?irketin yetkililerinden Amed Dicle, itiraz konusunda neler yap?laca??n? avukatlar?n netle?tireceklerini belirterek, "?ki hafta içerisinde itiraz edilmezse televizyonlar?m?z?n yay?nlar? duracak. Savc?l?k, ?irketlerin tamamen kapat?lmas? yönünde görü? bildirdi. Mahkeme ise verdi?i bu kadar yüksek para cezas? ile asl?nda savc?l???n karar?n? onaylam?? bulunuyor" dedi.

Ahmet Dicle, söz konusu karar?n 2012'de verilen karardan daha a??r oldu?unu da vurgulayarak, "Bir süredir Mezopotamya Brodcasting'in hesaplar? dondurulmu?tu, farkl? engellemeler de vard?. ?u anda yay?n lisans?m?z iptal edildi. ?ki hafta içerisinde itiraz edilmesi ve ayn? zamanda para cezas?n?n ödenmesi gerekiyor" diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri