forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Ahmet Altan'a Ba?bakan'a hakaret cezas?...

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet Altan

 

ahmet-altan-sonoyunBa?bakan Erdo?an'a hakaret etti?i gerekçesiyle Ahmet Altan'a önce 11 ay 20 gün hapis cezas? verildi. Ceza 7 bin TL adli para cezas?na çevrildi.

Gazeteci Ahmet Altan’?n geçti?imiz y?l Ocak ay?ndaki kö?e yaz?s?nda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'a, ‘Bas?n Yoluyla Hakaret’ etti?i gerekçesiyle 2 y?la kadar hapis cezas? istemiyle yarg?land??? davan?n 7. duru?mas?nda karar ç?kt?. 

"BA?BAKANIN ELE?T?R? SINIRI GEN??T?R" 

Anadolu Adalet Saray? 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duru?mada Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’? avukat? Seçil Özkazanç ile tutuksuz san?k Ahmet Altan’? avukat? Veysel Ok yer ald?. Duru?mada söz alan avukat Veysel Ok, Altan’?n suçsuz oldu?unu belirterek, suçlamaya konu kö?e yaz?s?nda Uludere olay?na de?inildi?i için Uludere olay?nda kimin emir verdi?inin ara?t?r?lmas? gerekti?ini ifade etti. Avukat Ok, olayda sorumlular?n tespit edilmesi için Genelkurmay Ba?kanl???’na müzekkere yaz?lmas?n? ve dosyada siyasi iktidar?n sorumlulu?unun bulunup bulunmad???n?n tespiti için de dosyan?n bilirki?iye teslim edilmesini talep etti. 

Söz konusu kö?e yaz?s?n?n içeri?inde siyasi iktidar?n Uludere olay?ndaki sorumlular?n bulunmas?na ili?kin uyar?lar oldu?unu ifade eden Veysel Ok, “Mahkeme yaz?larda iyi niyet aramal?d?r. Rahats?z edici ve rencide edici fikirler de koruma alt?ndad?r. Sert ifade sald?rganl?k de?erlendirmesi yapmaya yetmez. Müvekkilim bir gazetecidir, Recep Tayyip Erdo?an ise 10 y?ld?r Ba?bakanl?k yapan ki?idir ve bu nedenle ele?tiri s?n?r? daha geni?tir" dedi.,

7 B?N L?RA ADL? PARA CEZASI

Mahkeme önce, san?k Ahmet Altan’a kö?e yaz?s?nda ‘Devlet yardakç?l??? ve ahlak’ ba?l?kl? yaz? ile ele?tiri s?n?rlar?n? a?arak Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’a bas?n yoluyla hakaret etti?i gerekçesiyle bir y?l 2 ay hapis cezas? verdi. San???n duru?madaki iyi halini de dikkate alan mahkeme hapis cezas?n? 11 ay 20 güne indirdi ve verdi?i hapis cezas?n? günlü?ü 20 liradan toplamda 7 bin lira adli para cezas?na çevirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri