forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ekrem-dumanliZaman Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl? Mehmet Baransu'yu söylemleri konusunda uyard?. 

Baransu'nun geçti?imiz günlerde Haberx.com'a verdi?i röportaja de?inen Dumanl? Baransu'nun Cemaat'le ilgili sözler sarfederken, daha dikkatli olmas? gerekti?ini yazd?. 

??te Dumanl?'n?n Baransu'y? yönelik mesajlar?...

Ergenekon ve Balyoz soru?turmalar?nda cesur haberleriyle dikkat çeken Mehmet Baransu, bir internet sitesine aç?klamalarda bulunmu?. Hemen herkese bir ?eyler söylemi? genç gazeteci. Söylerken a??r say?labilecek ithamlarda bulunmu?. Söylediklerinin ne derece do?ru oldu?unu bilemiyorum; ama söyleme tarz? fevkalade rahats?z edici. Kendisi camia ile ba?lant?l? olmad???n? defalarca söyledi ama yine de birileri farkl? dü?ünüyor ve fitne kazan?n? kaynat?yor. Madem böyle bir zan var; üslubuna çok dikkat etmeli, çünkü o tür laflar sadece kendisine zarar vermiyor, böyle bir üslubu onaylamayan masum bir kitleye de dokunuyor.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri