forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Mehmet Baransu'dan Ekrem Dumanl?'ya cevap

Aktif .

mehmet-barunsuTaraf gazetesi yazar? Mehmet Baransu, Ekrem Dumanl?’n?n kendisiyle ilgili üslup uyar?s?na ilginç bir yan?t geldi. 

Dumanl?’n?n kendisine yapt??? nazikçe uyar?ya her zamanki sert üslubuyla yan?t veren Baransu "Yine üslup sorunu olacak ama hangi salak ne dü?ünürse dü?ünsün, umurumda de?il." dedi.

??te Dumanl?'n?n Baransu'y? yönelik mesajlar?...

"Ergenekon ve Balyoz soru?turmalar?nda cesur haberleriyle dikkat çeken Mehmet Baransu, bir internet sitesine aç?klamalarda bulunmu?. Hemen herkese bir ?eyler söylemi? genç gazeteci. Söylerken a??r say?labilecek ithamlarda bulunmu?. Söylediklerinin ne derece do?ru oldu?unu bilemiyorum; ama söyleme tarz? fevkalade rahats?z edici. Kendisi camia ile ba?lant?l? olmad???n? defalarca söyledi ama yine de birileri farkl? dü?ünüyor ve fitne kazan?n? kaynat?yor. Madem böyle bir zan var; üslubuna çok dikkat etmeli, çünkü o tür laflar sadece kendisine zarar vermiyor, böyle bir üslubu onaylamayan masum bir kitleye de dokunuyor."

Mehmet Baransu'nun twitter'da yazd?klar?...

-Ekrem Dumanl? Beye yazd?klar?yla ilgili küçük birkaç hat?rlatma yapay?m.

-Sizin camia, baz?lar?n?n cemaat dedi?i yap?yla ilgim-ili?kim olmad?. Her yazd???m?n birileri taraf?ndan cemaate mal edilmesinden de s?k?ld?m

-Baz?lar?n?n cemaatle ili?kim oldu?unu dü?ünmeleri de art?k onlar?n sorunu. ?kide bir birileri ve siz kö?enizden bana nizam vermeye kalkmay?n

-Ne ya?ad???m?, bana ne ya?at?ld???n? bilmeden kimse konu?mas?n. Nizam vermeye kalkmas?n. Kim olursa olsun veremeyece?ini simdiden söyleyeyim

-O yüzden yazd?klar?m beni ba?lar. Bu camia laflar?ndan, iki de bir kö?enizde bu konuyla ilgili aç?klama yapmak zorunda kalman?zdan s?k?ld?m.

- Yine üslup sorunu olacak ama hangi salak ne dü?ünürse dü?ünsün, umurumda de?il. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri