forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Sabah Yavuz Baydar'la yollar?n? ay?rd?

Aktif .

ET?KETLER:Yavuz Baydar

yavuz-baydarSabah Gazetesi yönetimi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'la yollar?n? ay?rd?. 

Gezi Park? olaylar? s?ras?nda gazetenin yay?n politikas?n? ele?tiren Baydar'?n yaz?lar? yakla??k bir ayd?r yay?nlanm?yordu. 

Son yaz?s?nda Gezi Park? eylemcileriyle ilgili Sabah'?n haberlerini ele?tiren okur mektuplar?na yer veren Baydar'?n bir ayd?r yaz?lar? yay?nlanm?yordu. 

Baydar'?n birkaç gün önce, New York Times'da "Türkiyede medya patronlar? demokrasinin alt?n? oyuyorlar" ba?l?kl? bir yaz?s? yay?nland?.  

t24.com.tr'nin haberine göre, Baydar, izin süresi dolduktan sonra 23 Temmuz 2013'te Sabah'ta yay?mlanmak üzere "medyada ba??ms?z özdenetimin önemi ve gazetelerin kurumsal itibar? için ombudsmanl???n neden gerekli oldu?unu" ve "genel yay?n yönetmeni ile okur temsilcisinin aras?nda hiyerar?ik bir müdahale ili?kisi bulunmad???n?" vurgulayan bir yaz? yazd?. Ancak, Sabah yönetimi Baydar’?n bu yaz?s?na da gazetede yer vermedi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri