forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

digiturkTrk Telekom, Digitrk'n yzde 53 hissesine 530 milyon dolar teklif etmi?, Karamehmet ise bu teklifi be?enmemi?... 

Tasarruf Mevduat? Sigorta Fonu (TMSF) Ba?kan? ?akir Ercan Gl, Trk Telekom'un, ukurova Holding ile Providence Equity Partners'?n ortak oldu?u dijital yay?n platformu Digiturk'n yzde 53 hissesini sat?n almak iin 530 milyon dolara ba?lay?c? olmayan teklif verdi?ini, ancak ukurova grubunun bu fiyata satmay? d?nmedi?ini syledi.

TMSF BA?KANI CANLI YAYINDA AIKLADI

Sky 360 kanal?nda bir programa kat?lan Gl, "?u an bize do?rudan do?ruya tek bir ?irketten ba?lay?c? olmayan gelen teklif var. O da ukurova hisseleri iin yakla??k 530 milyon dolara tekabl ediyor. Toplam? iin 1 milyar dolara denk geliyor. Bu da Trk Telekom'un teklifi. Onun d???nda ald???m?z net bir teklif yok" dedi.

UKUROVA VE ABD'L? ORTA?I TEKL?F ??N NE DED??

Bu fiyat?n kendileri iin referans bir fiyat oldu?unu kaydeden Gl, "Bu da 1 milyar dolar?n alt?nda bir sat???n olmayaca??n?n bir gstergesi oldu. Grubun bu tekliften haberi var. Tabi, grubun bu fiyata satmay? d?nmedi?ini biliyoruz. Dolay?s?yla ABD'li ortak da bu fiyata satmay? d?nmyor. Hi ilgilenmediler bu teklifle" diye konu?tu.

Futbolda Sper Lig yay?n haklar?n? da elinde bulunduran Digiturk'te ukurova Holding'in yzde 53, Providence Equity Partners fonunun ise yzde 47 hissesi bulunuyor.

B?R AY ??NDE BELL? OLACAK

Bir ay iinde e?er mcbir bir neden olmazsa bu sat???n grup taraf?ndan gerekle?ip gerekle?meyece?inin belli olaca??n? kaydeden Gl, gerekle?memesi durumunda TMSF'nin takvimini ba?latabilece?ini kaydetti.

Gl ayr?ca, TMSF'nin alacaklar?n?n byk bir k?sm?n?, belki de tamam?n? bu sat??tan elde edebilece?ini ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri