forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

can-dundarMilliyet gazetesi Can Dündar'?n o?lunun da yaz?lar?na son verdi. 


Ayr?c a gazetenin Haber Ara?t?rma Servisi ba?ta olmak üzere Magazin, Kültür Sanat, Spor ve Ekler Servislerinde 15 ki?i i?ten ç?kart?ld?.

Can Dündar'?n o?lu Ege Dündar yaz?lar?na son verilmesiyle ilgili twitter’dan ?öyle yazd?:

"- 4 ayd?r kö?e yazd???m Milliyet Pazar gazetesindeki yaz?lar?ma son verildi. Serüven k?sa olsa da deneyim bol oldu. Medya’y? tan?d?m.
 - Yaz?lar?m? takip eden, destek veren herkese te?ekkür ederim... "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri