forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Roj TV iflas etti...

Aktif .

ROJ-TVDanimarka'dan yay?n yapan ve hakk?nda kapatma karar? verilen PKK'n?n yay?n organ? Roj TV iflas etti. 

Gazete ve Televizyon kanallar?na bir bas?n bildirisi gnderen Roj TV Genel mdr ?mdat Y?lmaz Roj TV ve yap?mc? firma Mezopotamya TVnin 10 milyon kron (1,4 milyon euro) paray? deyecek durumda olmad???n? belirterek iflas karar? ald?klar?n? bildirdi.

Kopenhag ?ehir mahkemesi taraf?ndan nce her iki TV kurulu?una verilen iki?er buuk milyon kron para cezas?, A??r Ceza Mahkemesi taraf?ndan 5er milyon krona ykseltilmi? ayr?ca iki televizyon kanal?n?n kapat?lmas?na karar verilmi?ti.

Roj TV ynetimi karara en st ve son mahkeme olan Yksek Mahkemede itiraz ederek, cezan?n dava sonulan?ncaya kadar ertelenmesini istemi?ti. A??r Ceza Mahkemesi ise paran?n Yksek Mahkeme karar?n? beklemeden hemen denmesini istemi?ti.

?mdat Y?lmaz, mahkemenin paray? karar tam sonulanmadan istemesini haks?zl?k olarak yorumlayarak asl?nda dava tam sonulanmad?. Bu nedenle cezan?n denmesi iin yksek mahkeme karar?n?n beklenmesini istedik ama mahkeme kabul etmedi. 10 milyon kronu (1,4 Milyon Euro) dememiz iin bankalar da anlay??l? davranmad?. Bu nedenle iflas karar? almaktan ba?ka aremiz kalmad? dedi. 

Roj TV davas? haricinde Devlet Ba?savc?s?n?n daha nce gzalt?na al?nan ve bir sre gzalt?nda tutulduktan sonra serbest b?rak?lan 12 PKKl?dan 7 si hakk?nda terr rgtne yard?m ve yatakl?k etmek, terr rgt yarar?na hara toplamak ve 67 milyon kronu (yakla??k 900 bin Euro) ayr?ca 140 milyon kron (9,5 milyon Euro) Terr rgtne aktarmak sular?ndan at??? dava ise devam ediyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri