forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?brahim Kahveci

Türkiye Gazetesi Ekonomi Haberleri Müdürlü?üne ?brahim Kahveci getirildi. 


?stanbul ?ktisat Fakültesini 1992 y?l?nda bitirdikten sonra yakla??k 12 y?l sermaye piyasas?nda ara?t?rmac? olarak ekonomi üzerine çal??an ?brahim Kahveci’nin bugüne kadar bir çok dergi ve gazetede yaz?lar? yay?nland?.

Kahveci 3, 5 y?l? a?k?n bir süre Yeni ?afak Gazetesi’nde ekonomi müdürlü?ü görevini yürütmü?tü. Kahveci TRT Türk'te dünyan?n ekonomisi program?n?n da yap?mc?l???n? yapm??t?. 

Kahveci son olarak Star Gazetesi'nin internet sitesinde yaz?lar kaleme al?yordu. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri