forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Ba??ms?z Gazeteciler Platformu kuruldu...

Aktif .

punto24Ba??ms?z gazetecili?i desteklemek ve geli?tirmek amac?yla Hasan Cemal'in ba?kanl???nda kurulan 'Punto24: Ba??ms?z Gazetecilik Platformu' ulusal ve uluslararas? düzeyde etkinlikler düzenleyecek. 

Platformun ba?kanl???n?, 45 y?ll?k gazeteci, Kürt sorunu, siyaset ve medya üzerine 10 kitap yazan Hasan Cemal üstlendi.

Resmi ad? "Punto24 Ba??ms?z Gazetecilik Derne?i" olan platform, Hasan Cemal, Do?an Ak?n, Yavuz Baydar, Yasemin Çongar, Andrew Finkel, Hazal Özvar?? ve Murat Sabuncu taraf?ndan kuruldu. P24'ün logosunu Bülent Erkmen yapt?.

?stanbul Valili?i ?l Dernekler Müdürlü?ü'ne kurulu? evrak?n? vererek faaliyet belgesini alan platform, Türkiye'de ba??ms?z gazetecili?i desteklemek ve geli?tirmek için ulusal ve uluslararas? düzeyde etkinlikler düzenleyecek.

P24; gazetecili?in her alan?nda profesyonel standartlar? yükseltmeyi, gazetecilik eti?i ve güncel gazetecilik konusunda izlemeler yaparak raporlar haz?rlamay?, ba?ta muhabir ve editörleri hedeflemek üzere e?itim programlar? gerçekle?tirmeyi, ulusal ve uluslararas? düzeyde seminerler/konferanslar düzenlemeyi hedefliyor.

Türkiye'nin içinde bulundu?u medya krizinin ancak gazetecilerin mesleklerine sahip ç?kmas?yla a??labilece?i, hakim yap?ya alternatif, sektördeki tahripkâr kutupla?ma ve radikalle?menin d???nda ba??ms?z bir gazetecili?in mümkün oldu?u inanc?yla kurulan P24, k?sa bir süre içinde "kurulu? bildirgesini" kamuoyuna duyuracak.

P24'ün duyurular? Twitter'da @P24Punto24 adl? resmi hesaptan takip edilebilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri