forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Yeni ?afak o ses kayd?n? yay?nlad?...

Aktif .

yenisafak-manset
R?vet operasyonu kapsam?nda tutuklanan Reza Zarrab'?n savc?l?kta verdi?i ifadede ad? geen Yeni ?afak Gazetesi ses kayd?n? yay?nlayarak hakk?ndaki iddialara cevap verdi. 

Operasyonun bir numaral? san??? Zarrab'?n savc?l?kta verdi?i ifade ba?ta Hrriyet gazetesinin internet sitesi olmak zere ok say?da sitede yay?nland?. ?fadesinde Zarrab Yeni ?afak'tan bir gazetecinin kendisinden 1 milyon dolar r?vet istedi?ini iddia ediyor. 

?ddia zerine gzlerin evrildi?i Yeni ?afak'tan 'Ses Kay?tl?' cevap geldi.  Gazete telefon gr?mesinin ses kayd?n? yay?nlad?.

SES KAYDINI D?NLEMEK ??N TIKLAYIN

Yeni ?afak Gazetesi'nin yapt??? a?klama:

17 Aral?k'taki operasyonda gzalt?na al?n?p daha sonra ?kar?ld??? mahkeme taraf?ndan tutuklanan i?adam? Reza Zerrab'?n Yeni ?afak Gazetesine ynelik oldu?u iddia edilen szleri baz? medya organlar?nda yer alm??t?r.

Ekonomi ?efimiz Yakup Kocaman, 11 Ekim 2013 gn saat 17.27'de ad? kay?tl? '0555 413 .. ..' numaral? telefon arac?l???yla Reza Zerrab ile 13 Ekim gn gazetemizde yay?nlanan haber zerine bir gr?me yapm??t?r. Kocaman, bu gr?meyi kendi sesini kaydedecek ?ekilde ses kay?t cihaz?na kaydetmi?tir. Zerrab ise r?vet istendi?i iddias?n?, polis taraf?ndan el konulan telefonunda ses kayd? olarak bulundu?unu savc?l?k ifadesinde beyan etmi?tir. Yeni ?afak, elindeki ses kayd?n? ilgili makamlara, kayd?n yap?ld??? cihazla birlikte teslim etmeye haz?rd?r.

R?vet iddias?na konu olan haber ise 13 Ekim 2013 gn, 'Trkleaks' ba?l??? ile man?et haber olarak yay?nlanm??t?r.

YAKUP KOCAMAN'IN AIKLAMASI

Yeni ?afak Ekonomi ?efi Yakup Kocaman, Reza Zerrab ile yapt??? gr?me ve e?itli medya organlar?nda yay?nlanan iddialarla ilgili a?a??daki a?klamay? yapt?:

'13 Ekim Pazar gn Yeni ?afak gazetesinin man?etinde 'Turkleaks' ba?l???yla yay?nlanan haberimin ara?t?rma sreci kapsam?nda, Reza Zerrab ile 11 Ekim Cuma gn saat 17.27'de, ses kayd?nda dinleyece?iniz ?ekilde 4 dakikal?k bir telefon gr?mesi yapt?m. Say?n Reza Zerrab ile hayat?mda hi kar??la?mad?m, yz yze gr?medim. Reza Zerrab ile nc ?ah?slar arac?l???yla da hibir irtibat?m olmad?. Dinleyece?iniz ses kayd?nda yer alan gr?me d???nda ba?ka bir telefon gr?mesi de yapmad?m. ?ahs?m? hedef alan iddiada bulunanlar ve maksatl? yay?nlarla ilgili hukuki haklar?m?n sakl? oldu?unu beyan ederim.'

As?ls?z iddialarla Yeni ?afak'?n hedef al?nd??? haberi yay?nlayan, tm yay?n organlar? ile bu haberler zerinden sosyal medya mecralar?nda kurumumuzu karalayan yorumlar iin hukuki tm i?lemlerin de ba?lat?ld???n? kamuoyuna bildiririz. Sayg?lar?m?zla.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri